REPUBLIČKA uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) intenzivno radi na razvoju infrastrukture geoprostornih podataka Republike Srpske s ciljem osiguravanja njihove brže i efikasnije razmene, kao i smanjenja troškova za ove namene.

- Cilj je i da se povežu sve institucije koje raspolažu geoprostornim podacima, a da se na `Geoportalu Srpske` nađu svi podaci od interesa za građane, pravna lica i republičke javne institucije - saopšteno je iz ove uprave, koja je u Banjaluci organizovala radionicu o temi "Razvoj i perspektive infrastrukture geoprostornih podataka i jačanje svijesti o zahtevima Inspajer direktive".

Pomoćnik direktora RUGIPP-a za informacione tehnologije katastra nepokretnosti Stanko Svitlica rekao je da je razvoj infrastrukture geoprostornih podataka jedan od prioriteta ove uprave, te da su u 2019. za te aktivnosti planirana značajna sredstva.

- Intenzivirali smo i saradnju sa drugim institucijama i verujemo da ćemo u narednom periodu uspešno raditi na razvoju infrastrukture geoprostornih podataka - naveo je Svitlica.

PROČITAJTE JOŠ - Srbija i Srpska udruženo do jedinstvenog inovacionog ekosistema

Infrastrukturu geoprostornih podataka, kao i sam "Geoportal", RUGIPP razvija u skladu sa Inspajer direktivom EU, čime će biti ispunjen jedan od uslova Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Na radionici, organizovanoj u okviru "Impuls" projekta koji realizuje RUGIPP, zahvaljujući donatorskim sredstvima Švedske, predstavljene su aktivnosti ove uprave na harmonizaciji prostornih podataka.

Prezentovana je i praksa Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasleđa, te javnih preduzeća "Vode Srpske", "Šume Srpske" i "Putevi Republike Srpske" u upotrebi geoprostornih podataka.

Eksperti iz Švedske i Hrvatske Anders Rajden i Tomislav Ciceli govorili su na radionici o iskustvima u razvoju infrastrukture geoprostornih podataka.