Kompanija NIS nastavlja sa podrškom gradu Zrenjaninu

Kompanija NIS nastavlja sa podrškom gradu Zrenjaninu

KOMPANIJA NIS nastavila je sa pružanjem podrške zdravstvenim ustanovama u našoj zemlji, u okviru koje je nabavljena savremena medicinska oprema za potrebe Opšte bolnice „Đorđe Joanović“, kao i Doma zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ u Zrenjaninu, vredna više od 10,5 miliona dinara.

13. 07. 2023. u 15:24

NOVE PRILIKE ZA ODRŽIVA ULAGANJA U SRBIJI: Predstavljena mapa za investiranje koje doprinosi razvoju privrede, društva i čuva životnu sredinu

NOVE PRILIKE ZA ODRŽIVA ULAGANJA U SRBIJI: Predstavljena mapa za investiranje koje doprinosi razvoju privrede, društva i čuva životnu sredinu

U ORGANIZACIJI Vlade Republike Srbije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u Palati Srbija danas je održan forum „Promocija održivih investicija“. Na ovom događaju javnosti je prvi put predstavljena „Mapa investicionih prilika u skladu sa UN Ciljevima održivog razvoja (COR)“. Forum je organizovan sa ciljem da se kompanije podstaknu da posluju na način koji, osim što im donosi profit, istovremeno doprinosi ekonomskom rastu zemlje, zaštiti životne sredine i društvenom blagostanju.

30. 06. 2023. u 15:02

Socijalna pravda

20.februar obeležavamo kao Svetski dan socijalne pravde

Poslednjih godina, izraz „socijalna pravda" postao je jednako istaknut kao i „ljudska prava". To je u suštini koncept pravičnosti unutar društva i odnosi se na pravičnost u bogatstvu, mogućnostima, osnovnim potrebama. Poslednjih decenija govorimo o pravičnosti kada su u pitanju pol, rasa i životna sredina.

Danas je više nego ikad bitno da se u celom svetu radi na unapređenju socijalne pravde jer ekonomske i socijalne nejednakosti postaju sve izraženije. Promovisanje dostojanstvenog rada , mogućnosti zapošljavanja, socijalne zaštite i konstruktivan socijalni dijalog između vlada, poslodavaca i radnika su ključ socijalne pravde.

To će osigurati da svi dobiju ono što je neophodno za dobar život, adekvatnu zdravstvenu zaštitu, bolje obrazovne mogućnosti za decu, zaštitu od bilo kakve diskriminacije i nejednakosti.

Info tabla

01

ŠTA JE ZELENI VODONIK?

02

ŠTA PREDSTAVLJA OŠTEĆENJE OZONSKOG OMOTAČA?

03

ŠTA JE FOTONAPONSKA SOLARNA ENERGIJA?

04

ŠTA PODRAZUMEVA EKOTOKSIČNOST?

05

ŠTA JE ODRŽIVO FINANSIRANJE?

06

ŠTA OZNAČAVA SKRAĆENICA CEF?