Osnivač i izdavač KOMPANIJA „NOVOSTI“ AD

Direktor Društva: Olivera Anđelković

Glavni i odgovorni urednik: Milorad Vučelić

Milan Babović, zamenik glavnog urednika (politika)

Andrijana Nešić, pomoćnik glavnog urednika za digitalna izdanja (andrijana.nesic@novosti.rs)

Vladan Samardžić (šef deska)

Biljana Radivojević (društvo)

Dušan Stojaković (ekonomija)

Dubravka Savić (svet)

Milan Vesković (hronika)

Boris Antić (sport)

Jelena Matijević (reportaža)

Branislav Đorđević (kultura)

Danijela Miladinović (nedelja)

Radmila Ognjanović (dopisno)

Lidija Zečević (beogradska)

Dragan Milovanović (fotografija)

Jasna Mihajlović (art direktor)

Dejan Nešić (tehnička redakcija)

Nportal
Sergej Komnenić (urednik) sergej.komnenic@novosti.rs