Medija podaci za oglašavanje u “Večernjim novostima”

 

Poverenje i popularnost među velikim brojem čitalaca u Srbiji, „Večernje novosti“ svakodnevno dele sa uglednim oglašivačima i agencijama i, u saradnji s njima, iznalaze uvek nove i atraktivnije modele komunikacije s potrošačima.

Preuzmite/prelistajte PDF

 

Marina Filipčev
Direktor marketinga i advertajzinga
e-mail: marina.filipcev@novosti.rs

 

Kontakti za oglašavanje

 

Večernje Novosti - komercijalni oglasi
tel: (+381 11) 3028-051, 3028-335
e-mail: marketing@novosti.rs

 

Večernje Novosti - mali oglasi
tel: (+381 11) 3028-073, 3028-074
faks: (+381 11) 3398-062
e-mail: malioglasi@novosti.rs, citulje@novosti.rs
šef službe malih oglasa: Tatjana Jonić Ćopić
e-mail: tatjana.jonic@novosti.rs

 

Insertovanje u bilo koje izdanje
tel: (+381 11) 3028-051
e-mail: marketing@novosti.rs

 

Novosti Online (www.novosti.rs)
koordinator online oglašavanja: Tatjana Žukov Kovačić
tel: (+381 11) 3028-315
e-mail: tatjana.zukov@novosti.rs

 

 

Cenovnici

 

Večernje Novosti

 

Štampano izdanje - Cenovnik oglasnog prostora - RSD - EUR - EUR (english)

 

Redovni dodaci (imaju posebne cenovnike zbog drugačijeg formata):

  •  Život plus (nedeljom) - RSD
  •  Doktor u kući (subotom) - RSD
  •  TV Novosti (petkom) - RSD
  •  Oglasni prostor na regionalnim stranama - RSD
  •  Čitulje - RSD

 

Revijalna izdanja

 

Portal www.novosti.rs
i mobilne aplikacije (Android, iOS)
Cenovnik oglašavanja - EUR