Medija podaci za oglašavanje u “Večernjim novostima”

Poverenje i popularnost među velikim brojem čitalaca u Srbiji, „Večernje novosti“ svakodnevno dele sa uglednim oglašivačima i agencijama i, u saradnji s njima, iznalaze uvek nove i atraktivnije modele komunikacije s potrošačima..
Preuzmite/prelistajte PDF.


Marketing - cenovnici
 

Večernje Novosti
Štampano izdanje - Cenovnik oglasnog prostora - RSD EUR EUR (english)
Redovni dodaci: TV Novosti (petkom), Život plus (nedeljom) i Doktor u kući (subotom), imaju posebne cenovnike zbog drugačijeg formata
Cenovnik oglasnog prostora na regionalnim stranama - RSD
Cenovnik čitulja - RSD
Cenovnik oglašavanja na portalu www.novosti.rs i mobilnim aplikacijama (Android, iOS): EUR

Novosti oglasi
Štampano izdanje:- Cenovnik oglasnog prostora - RSD


Enigma
Cenovnik oglasnog prostora - RSD

Kalibar
Cenovnik oglasnog prostora - RSD

Tip
Cenovnik oglasnog prostora - RSD

Treće oko
Cenovnik oglasnog prostora - RSD

Ruski travar
Cenovnik oglasnog prostora - RSD


Marketing - kontakti
 

Ljiljana Kuzmanović
Pomoćnik direktora društva za marketing
e-mail: ljiljana.kuzmanovic@novosti.rs
tel: (+381 11) 3028-075


Kontakti za oglašavanje
 

Večernje Novosti - komercijalni oglasi
tel: (+381 11) 3028-051, 3028-069, 3028-057
faks: (+381 11) 3028-278
e-mail: marketing@novosti.rs

 

Večernje Novosti - mali oglasi
tel: (+381 11) 3028-073, 3028-074
faks: (+381 11) 3398-062
e-mail: malioglasi@novosti.rs, citulje@novosti.rs
šef službe malih oglasa: Tatjana Jonić Ćopić
e-mail: tatjana.jonic@novosti.rs
 

Novosti Online (www.novosti.rs)
koordinator oglašavanja: Tatjana Žukov Kovačić
tel: (+381 11) 3028-315, 3028-051
e-mail: tatjana.zukov@novosti.rs


Novosti Oglasi
Komercijalni oglasi i foto oglasi
tel: (+381 11) 3028-058, 3028-078
e-mail: oglasi@novosti.rs
Mali oglasi
tel: (+381 11) 3028-059, 3028-079
e-mail: moglasi@novosti.rs


Treće oko, Ruski travar, Enigma i Kalibar
Zorica Pešić Čorbić
tel: (+381 11) 3028-244, 3028-051
e-mail: zorica.corbic@novosti.rs


Tip Novosti
Božidar Tanasković
tel: (+381 11) 3028-135, 3028-051
e-mail: bozidar.tanaskovic@novosti.rs


Insertovanje u bilo koje izdanje
Božidar Tanasković
tel: (+381 11) 3028-135, 3028-051
e-mail: bozidar.tanaskovic@novosti.rs