NASILJE NAD SRPSKIM JEZIKOM I NARODOM: Saopštenje Matice srpske i odbora za standardizaciju srpskog jezika

NASILJE NAD SRPSKIM JEZIKOM I NARODOM: Saopštenje Matice srpske i odbora za standardizaciju srpskog jezika

POVODOM usvajanja Zakona o rodnoj ravnopravnosti (u daljem tekstu: Zakon), kojim su ugrožene ustavne slobode građana, gramatička struktura, rečnik i pojmovni sistem srpskoga jezika (ili drugih jezika, zavisno od tumačenja Zakona, odnosno namere predlagača Zakona), kao i dostignuća dva stoleća razvoja nauke o srpskom jeziku i brige o srpskom književnom, odnosno standardnom jeziku, Matica srpska i Odbor za standardizaciju srpskog jezika organizovali su 3. jula 2021. godine skup istaknutih stručnjaka iz oblasti srpskog jezika i društveno-humanističkih nauka (lingvistike, nauke o književnosti, sociologije, filozofije, klasičnih nauka, prava, teologije).

27. 07. 2021. u 11:31

MIROSLAV TOHOLJ: Dva pola ličnosti

MIROSLAV TOHOLJ: Dva pola ličnosti

PRE izvesnog vremena, dozvana poznanstvom s osobama sa kojima sam sedeo, mom stolu u restoranu "Kudin most" u Batajnici pripala je družina predvođena poznatim televizijskim novinarom sa kojim su susreti od pre dvadesetak godina bili prilično srdačni.

27. 07. 2021. u 09:53