Misli zeleno

Zašto postoji dan Održive gastronomije - 18.jun?

Zato što ukoliko konzumirate lokalnu hranu koja je proizvedena na održiv način pravite razliku za svoju okolinu, životnu sredinu i ekonomiju. Do 2050. godine svet će imati preko 9 milijardi ljudi koji moraju da se prehrane, a podaci pokazuju da se jedna trećina proizvedene hrane izgubi ili baci. Trenutno ne koristimo naše okeane, šume i zemljište na održiv način. Održiva gastronomija nam može pomoći da brinemo o našoj planeti.


4 načina da praktikujete održivu gastronomiju:

✔ Kupujte od malih lokalnih proizvođača

✔ Probajte lokalnu hranu

✔ Kuvajte po tradicionalnim receptima sa lokalnim sastojcima

✔ Ne bacajte hranu

Gubici hrane se dešavaju na različitim nivoima lanca snabdevanja hranom. Prema FAO (Organizacija za hranu i poljoprivredu), postoji pet stupnjeva u kojima dolazi do gubitka hrane:
1. Poljoprivredna proizvodnja
2. Rukovanje i skladištenje nakon žetve
3. Obrada
4. Distribucija
5. Potrošnja

Budimo pažljiviji kao proizvođači dok koristimo naše prirodne resurse i budimo izbirljiviji u pogledu toga kako biramo hranu kao potrošači.

Info tabla

01

Šta označava CARPOOLING?

02

Ko su ekološki migranti?

03

Šta je održivi lanac snabdevanja?

04

Šta predstavlja regenerativna poljoprivreda?

05

Šta podrazumeva naked/nude pakovanje?

06

Digitalna trezvenost?