SPOMENIK knezu Mihailu koji se nalazi na Trgu republike biće restauiran na proleće. Iako je prvo najavljeno da će radovi početi krajem novembra, oni su odloženi zbog vremenskih uslova i postavljanja klizališta oko spomenika. Do sada su očišćeni mermerno postolje i kandelabri, a predstoji konzervacija koja podrazumeva umivanje same skulpture od naslaga. Za razliku od "Pobednika", ovaj monument neće biti skinut.

Za izvođenje radova izabrano je preduzeće "Granit Liješće", dok će konzervatorski posao obaviti vajar i konzervator Risto Mihić. Restauracija je vredna 3,7 miliona dinara bez PDV.

Oko spomenika visokog skoro 10 metara biće postavljena skela kako bi radnici i konzervator mogli da priđu kipu. Kako je nedavno rekao Mihić, ovi radovi usporiće propadanje konjaničke skulpture i dodatno je zaštititi.

- Konzervacija podrazumeva da se ukloni sve ono što ruži izgled spomenika, a sama skulptura repatinira, da bi dobila lepši izgled - rekao je Mihić. - Prvo je predviđeno da se figura očisti destilovanom vodom, kako bi se skinula prljavština i otkrila eventualna oštećenja, a da se pritom mesing od kog je načinjena sačuva u netaknutoj formi. Ovim konzervatorskim radovima predviđeno je zatvaranje nekih pukotina koje su se poslednjih godina pojavile.

POSLEDNjE POPRAVKE 1996.

ZA 137 godina, otkako je Spomenik knezu Mihailu postavljen na Trg republike, stručnjaci na njemu nisu intervenisali često. Poslednje popravke na postamentu izgrađenom od venčačkog mermera urađene su 1996, a pre toga 1983. godine. Sama skulptura navodno je obnovljena tek 1983. godine.