ČESNICA za Božić, ove godine biće u lajkovačkom kraju ponovo spremljena od brašna samlevenog u Jolića vodenici na Kolubari, podignutoj pre više od dva veka, poslednjoj od 35, koliko ih je nekada bilo na ovoj reci. Čeketalo se čuje posle temeljne opravke dotrajalih glavnih delova mehanizma za mlevenje na sedam kamenova.

Restauracija vodenice, koja je tri puta premeštana, jer je zbog promene toka reke ostajala na suvom, obavljena je po projektu Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Valjevu. Za ovaj posao Opština Lajkovac iz budžeta je izdvojila milion i po dinara.

Pročitajte još: Česnica sa 3 zlatnika i 9 srebrnjaka

- Zamenjeni su glavni jaram, a dubeći stubovi, načinjeni od železničkih šina, učvršćeni su u betonsku osnovu - objašnjava Milutin Ranković, direktor Turističke organizacije Lajkovac. - Time je sačuvan temelj vodenice. Omogućen je i nesmetan rad vodeničkih kola. Zategnuti su stubovi koji drže talpe zidova vodenice, zamenjen je i hrastov pod. Zadovoljni su i pomeljari i turisti koji je pohode.

Pročitajte još: Tradicionalna božićna česnica

Od osnivanja Jolića vodenice, ovde je bilo četrdesetak vodeničara. Najduže, 13 godina, radio je Veličko Paunović. Sada je vodeničar Veroljub Pajić.

- Brašno samleveno ispod vodeničkog kamena, najbolje je za česnicu - kaže Ranković. - Od ovog brašna, u stvari, svaki hleb, proja ili česnica, imaju najlepši ukus i kvalitet.


Ova vodenica isprva se zvala Čančarevića, a na sadašnjem mestu je više od 110 godina. Kada je premeštena na današnju lokaciju, vlasnik zemlje zahtevao je da mu pripadne vlasništvo nad jednim vodeničkim kamenom, te da se nazove Jolića vodenica. A, vlasnički odnosi između poredovnika (suvlasnika) ustanovljeni u tursko doba, važe i danas.

- Bio je to začetak akcionarstva u Srbiji - kaže Ranković. - Suvlasnici su znali svoje obaveze zavisno od udela u vodeničkom kamenu, ali i koliko im ujma, odnosno današnjih dividendi od brašna pripada. Svake godine održavaju se skupštine poredovnika, a vodenica ima i upravnika, na toj funkciji je Milovan Bajić iz Lajkovca.