PKS

ZANIMLJIVA EKONOMIJA: Da li ste znali?

ZANIMLJIVA EKONOMIJA: Da li ste znali?

• Vremenska vrednost novca jeste ideja da je isti nominalni iznos novca vredniji u sadašnjosti nego u budućnosti. Ova ideja zasnovana je na činjenici da je budućnost neizvesna, te stoga odricanje novca u sadašnjosti zarad budućeg novac sadrži rizik, što je upravo osnov za postojanje kamate na pozajmicu koja se tako može razumevati kao cena sadašnjeg novca.

01. 05. 2022. u 15:53

JASAN OKVIR ZA REFORME: Poziv Evrokomore zemljama ZB i EU

JASAN OKVIR ZA REFORME: Poziv Evrokomore zemljama ZB i EU

EVROKOMORA, poslovna asocijacija koja predstavlja 20 miliona kompanija i okuplja 45 nacionalnih i 1.700 regionalnih i lokalnih privrednih komora, pozvala je zemlje Zapadnog Balkana i Evropsku uniju da postave jasan vremenski okvir za sprovođenje reformi, koje vode ka pristupanju EU zemalja ZB.

27. 04. 2022. u 15:53

ZAŠTITA POTROŠAČA: Prioritet u daljem razvoju e-trgovine

ZAŠTITA POTROŠAČA: Prioritet u daljem razvoju e-trgovine

ELEKTRONSKA trgovina u Srbiji beleži dvocifren rast na mesečnom nivou i zato treba više pažnje posvetiti zaštiti potrošača, rečeno je danas u Privrednoj komori Srbije na obuci o aspektima elektronske trgovine i zaštiti potrošača u procesu pridruživanja EU.

12. 04. 2022. u 20:15

IZAZOV ZA PRIVREDU: Cirkularna ekonomija

IZAZOV ZA PRIVREDU: Cirkularna ekonomija

SAMO osam odsto anketiranih preduzeća sprovodi temeljno najvažnije principe cirkularnosti, pokazalo je istraživanje Centra za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije, te je pred srpskom privredom ozbiljan izazov masovne i zahtevne transformacije preduzeća iz linearnog u cirkularni model proizvodnje.

06. 04. 2022. u 09:45

ZANIMLJIVA EKONOMIJA: Da li ste znali?

ZANIMLJIVA EKONOMIJA: Da li ste znali?

• „MEKI NOVAC“ u najširem smislu predstavlja svaki novčani prilog koji nije regulisan federalnim zakonom o izbornim kampanjama u SAD. Praktično, „meki novac“ je namenjen promociji političkih partija, a nikako pojedinačnim kandidatima čija imena ne smeju da budu spomenuta u kampanjama.

05. 04. 2022. u 09:45