VIŠE od 700 korisnika startap kredita bivšeg Fonda za razvoj Vojvodine ostalo je dužno, jer nisu uspeli da pokrenu biznis za koji su konkurisali. Rokovi za vraćanje kredita, koji su odobreni 2007, 2008. i 2009. godine, odavno su istekli, a kamate su uveliko premašile iznos glavnice. Krediti su dodeljivani za projekte u oblastima proizvodnje (mahom poljoprivredne), usluga i zanatstva, u iznosima od 1.000 do čak 50.000 evra, uglavnom na tri godine, sa periodom mirovanja od 12 meseci.

Na molbu sugrađana, ali i ljudi iz okolnih opština, koji nisu u mogućnosti da izmire dugove za dobijene kredite, Udruženje poljoprivrednika u Vrbasu predložilo je da Pokrajinska vlada otpiše kamate ako dužnici isplate glavnicu.

- Pokrajina je imala nameru da pomogne, ali se ispostavilo da naši ljudi nisu dovoljno preduzimljivi ili su pogrešno procenili da će dodeljeni kredit biti dovoljan za posao koji su isplanirali. Mnogi su krenuli u biznis kupovinom materijala i opreme, pa stali, a potrošeni novac nisu uspeli da "izvuku" i pretvore u rate - objašnjava predsednik Udruženja poljoprivrednika Branislav Prelević.

Pročitajte još - Vučić: U Vojvodinu stižu velike investicije, predvodiće razvoj Srbije

Za kredit su korisnici založili nekretnine, a u 90 odsto slučajeva, to su kuće na selu. Da bi ostvarili veće iznose, navodili su da stambeni objekti, čija je realna tržišna cena 5.000-6.000 evra, vrede 14.000 ili 15.000 evra. Zato sada, kada bi kuće bile oduzete i prodate, ne bi mogla da se podmiri ni glavnica, a kamoli dug s kamatama.

- Udovica, čiji je muž bio korisnik kredita, strahuje da će zbog duga ostati bez krova nad glavom, jer ne može da pokrije kamate. U skupštinskoj proceduri je Zakon o izvršenju, prema kojem neće moći da se prinudno proda kuća ako je ona dužniku jedini stambeni objekat. A takve su gotovo sve kuće među onima koje su pod hipotekom - naglašava Prelević.

On je pre nekoliko meseci preduzeo akciju za pomoć onima koji su od potencijalnih biznismena postali dužnici. Nedavno je pozvan na sastanak koji je organizovao Vlado Kantar, podsekretar u Pokrajinskom sekretarijatu za finansije. Sastanku je prisustvovao i zamenik pokrajinskog javnog pravobranioca.

Pročitajte još - Mirović: Ravnomerni razvoj Vojvodine je prioritet

- Odlučeno je da se formira radna grupa sa zadatkom da razmotri mogućnost donošenja uredbe, na osnovu koje bi mogle da se otpišu kamate, ako se u roku od nekoliko meseci uplati glavnica - kazao je Prelević.

UMANjENjE DUGA NIJE PRESEDAN

OČEKUJE se da radna grupa u septembru podnese predlog uredbe Vlade APV o umanjenju duga za kredite Fonda za razvoj. Prelević ističe da uslovno otpisivanje kamate ne bi bilo presedan, podsećajući da su to dosad odobrile Poreska uprava i "Vode Vojvodine".