KANDIDATURA Dragutina Papovića, poslanika Demokratske partije socijalista, za docenta na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, postala je dežurna tema na ovoj visokoškolskoj instituciji. Reč je o poslaniku vladajuće koalicije koji se "proslavio" svojim istupima protiv Srpske pravoslavne crkve, veličajući sporni Zakon o slobodi veroispovesti.

Sumnja se da je konkurs namešten i da će Papović naredne sedmice, kada se bude odlučivalo, steći pravo da predaje predmete istorija Crne Gore 1 i 2, kao i opšta istorija 1 i 2, iako nije izučavao te oblasti tokom magistarskih i doktorskih studija.

"Novosti" su pokušale da čuju stav Papovića, ali on na naše SMS poruke nije odgovorio.

Veće Filozofskog fakulteta u Nikšiću predložilo je Senatu da Papovića izabere u zvanje docenta na konkursu koji je raspisan krajem prošle godine za oblast nacionalna istorija i opšta istorija, iz starog i srednjeg veka, iako kandidat nema stečene reference i nema objavljene radove iz tog dela istorije.

U dopisu profesora sa Studijskog programa za istoriju u koji su novinari imali uvid, navodi se da je komisija verifikovala kandidaturu Papovića kao predavača za pomenute predmete podvlačeći da on nije izučavao te oblasti tokom magistarskih i doktorskih studija. Tema njegovog magistarskog rada glasi "Protivnici vlasti u Crnoj Gori 1945-1948", a doktorske disertacije "Intelektualci i vlast u Crnoj Gori od 1945. do 1990".

- On nije kompetentan za oblasti za koje se predlaže, jer nema naučnih radova iz oblasti istorija Crne Gore od najstarijeg vremena do 15. veka i opšte istorije starog veka. Tokom svog akademskog školovanja na magistarskim i doktorskim studijama Papović nije imao nijedan predmet koji se ticao traženih predmeta na konkursu. Papović tokom svoje radne karijere nije držao vežbe i predavanja iz opšte istorije starog veka. Kandidat ne poznaje stručnu terminologiju i nastavno-naučne sadržaje iz pomenutih naučnih oblasti, ne poseduje stručno znanje koje je neophodno za ispunjavanje nastavnih obaveza na Filozofskom fakultetu - ističe se u dopisu, uz pojašnjenje da su dekan Filozofskog fakulteta Goran Barović i rukovodilac studijskog programa Živko Andrijašević predložili nestručnu i nekompetentnu komisiju koju čine profesori kojima nije uža naučna oblast stari i srednji vek.


POLITIČKE REFERENCE

POSLANIK Demokratskog fronta Budimir Aleksić, član skupštinskog Odbora za prosvetu i nauku, kaže za "Novosti" da Papović nema stručne i naučne reference, ali ima političke.

- Na jednoj od sednica odbora postavio sam mu pitanje kako je moguće da bude kandidovan za tu funkciju na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Nije odgovorio. Ćuti i danas. On je jedan od kreatora Zakona o slobodi veroispovesti i glasni propagator progona Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. I zbog toga treba da bude nagrađen - kaže Aleksić.