NA postojećim, očuvanim stubovima nekadašnjeg mosta Franca Jozefa preko Dunava u Novom Sadu, srušenog 1941. godine nadogradiće se novi most i tako će se Žeželjevom, Varadinskom i Mostu slobode, pridružiti i četvrti. Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije objavila je nagradni konkurs za njegovo idejno rešenje, kao i tunela i pristupne pešačke i biciklističke veze sa obe strane Dunava, ali i površina koje pripadaju tim objektima.

Pročitajte još: Novi Sad će sagraditi i četvrti most

Cilj konkursa je kako se navodi u pozivu za učešće, revitalizacija dela trase nekadašnje pruge, uključujući obnovu mosta na mestu nekadašnjeg mosta Franca Jozefa i revitalizaciju tunela kako bi se omogućila pešačko-biciklistička veza izmeđa rekreativne zone keja sa novosadske i podunavskog bedema sa petrovaradinske strane, odnosno Novog Sada i Petrovaradina.

Zadatak konkursa je detaljnija urbanističko-arhitektonska razrada svih elemenata konkursa. Traže se predlozi konstruktivnog i oblikovnog rešenja pešačko-biciklističkog mosta i tunela s pristupnim komunikacijama s novosadske strane, odnosno veza Keja žrtava racije sa Sunčanim kejom i Bulevarom cara Lazara i Petrovaradina, odnosno veza s Kameničkim putem preko dela Dunavskog bedema, komunikacija liftom s Gornjom tvrđavom iz zone tunela i veza s Preradovićevom ulicom i Gornjom tvrđavom u zoni objekta "Lovotursa".

Pročitajte još: NOVI PODUHVAT NA DUNAVU: Predlozi za četvrti most u Novom Sadu

- Pored konstrukcije mosta, potrebno je definisati na koji način bi se regulisao pristup pešaka i biciklista - predočava se dalje u konkursu. - Pored toga neophodno je predložiti i parterno uređenje, ozelenjavanje i rasvetu okolnih površina, kao i mogućnost rada u fazama.

Rok za predaju radova je 31. oktobar, a žiri će odluku doneti do 25. novembra, posle čega će radovi biti javno izloženi. Rezultati konkursa biće objavljeni najkasnije u roku od pet dana od odluke žirija. Svi pristigli radovi biće publikovani na internet-stranici Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije u roku od 30 dana od dana objavljivanja rezultata konkursa.

NAGRADE

ZA prva tri rada obezbeđene su novčane nagrade. Prvo mesto osvaja četiri miliona dinara, za drugo je predviđeno dva i po miliona dinara i treće dobija milion dinara.

Međutim, ne postoji obaveza Grada da sklopi ugovor sa projektantima, s obzirom na to da je konkurs osmišljen kao nagradni i neobavezujući za Grad. Uz to, žiri može da izabere jedan rad za otkup u vrednosti otkupne nagrade od 200.000 dinara.