I VRŠIOCIMA DAVNO ISTEKAO ROK: Državna revizorska institucija kontrolisala "Srbijašume" i "Ivan Milutinović"

S. B.

25. 11. 2021. u 09:11

REVIZORI su, kontrolišuću poslovanje "Srbijašuma", otkrili da se ovo preduzeće nije držalo slova Zakona o javnim nabavkama. Konkursnu dokumentaciju nisu pripremili po propisu i to za kupovine vredne više od dve milijarde dinara, po planu, a nepune dve milijarde dinara po ugovoru.

И ВРШИОЦИМА ДАВНО ИСТЕКАО РОК: Државна ревизорска институција контролисала Србијашуме и Иван Милутиновић

Foto P. Milošević

Kada je reč o Preduzeću za vodne puteve "Ivan Milutinović", ono je, mimo odobrenja Vlade, dobit iz 2019. godine - iskoristilo za pokrivanje gubitaka.

Javno preduzeće za gazdovanje šumama "Srbijašume" u dva postupka javnih nabavki, ukupne procenjene vrednosti 581,97 miliona dinara i ugovorene vrednosti od 577,57 miliona dinara, nije odredilo rok za podnošenje ponuda u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

- Nisu radili ocenu prihvatljivosti ponude u odnosu na procenjenu vrednost javne nabavke u 34 postupka javnih nabavki procenjene vrednosti 93,14 miliona dinara - otkrili su revizori. - Preduzeće je zaključilo 122 ugovora u vrednosti od 685,20 miliona dinara sa dobavljačima čije su ponude neprihvatljive. U dva postupka javnih nabavki ugovorene vrednosti od 114,99 miliona dinara vršene su izmene bitnih elemenata ugovora, iako nisu bili ispunjeni uslovi. Član Nadzornog odbora "Srbijašuma", kome je prestao mandat 12. marta 2019. godine, nastavio je da obavlja dužnost duže od šest meseci nakon isteka perioda na koji je imenovan. Imenovano lice obavlja funkciju vršioca dužnosti direktora "Srbijašuma" više od tri godine, što nije u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima.

Preduzeće "Ivan Milutinović PIM" je u 2019. ostvarilo dobit od 3,8 milijardi dinara. Revizori primećuju da je preduzeće bez saglasnosti Vlade Srbije ostvareni neto dobitak u celini rasporedilo na pokriće gubitka iz ranijih godina, što nije u skladu sa Zakonom o budžetu.

NAPOMENE

NAPOMENE uz finansijske izveštaje "Ivan Milutinović PIM" nisu sastavljene u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim računovodstvenim standardima. Nisu obelodanjeni svi podaci koji se odnose na nekretnine, postrojenja i opremu, neusaglašena potraživanja najmanje u iznosu od 17,7 miliona dinara...

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)