NA TUŽBE DALI 733 MILIONA! Državni revizori otkrili da GO Čukarica vodi 82 postupka kao tužena

G. Novaković

21. 06. 2021. u 09:45

DRŽAVNA revizorska institucija (DRI) objavila je Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta GO Čukarica za prethodnu godinu.

НА ТУЖБЕ ДАЛИ 733 МИЛИОНА! Државни ревизори открили да ГО Чукарица води 82 поступка као тужена

Foto Milena Anđela

Nadležni su ovoj lokalnoj samoupravi skrenuli pažnju na ispravljanje grešaka, koje su mahom ustanovljene u vođenju knjiga. Utvrđeno je i da Čukarica kao tužena strana vodi čak 82 parnična postupka, čija je vrednost 733.615.000 dinara.

Reviziji su podvrgnuti budžetski korisnici, među kojima su Skupština, KC "Čukarica", Kulturna ustanova "Galerija '73", Sportska organizacija "Čukarica", kao i lokalna turistička organizacija.

Zanimljiv podatak, do kog je DRI "češljanjem" stigla, jeste da ova lokalna samouprava ima 82 sudska procesa kao tužena strana.

- Na osnovu prezentovanih podataka, parnični postupci u kojima se opština pojavljuje u svojstvu tuženog mogu se grupisati prema predmetu spora u svojinsko-pravne sporove i obligaciono-pravne sporove čija vrednost opredeljena u tužbama iznosi 733.615.000 dinara - stoji u Izveštaju DRI.

Ova gradska opština vodi devet parničnih postupaka u kojima je tužilac, a čija vrednost opredeljena u tužbama iznosi 7.192.000 dinara. U tim slučajevima reč je o sporovima koji za predmet imaju otkaz ugovora, iseljenje, brisanje uknjižbe, dugovanje i sticanje bez osnova.

U reviziranom periodu, utvrđeno je da Opština vodi 284 vanparnična postupka u svojstvu protivnika predlagača, koji u pretežnom delu za predmet imaju određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost. Ova lokalna samouprava pokrenula je i devet vanparničnih postupaka u vezi sa određivanjem naknade za zemljište.

- GO Čukarica je u pet postupaka izvršni poverilac čija opredeljena vrednost iznosi 737.000 dinara. Preporučujemo odgovornim licima opštine da posvete dužnu pažnju sudskim sporovima u kojima je tužena strana, koji zbog visine iznosa mogu ugroziti obavljanje zakonom utvrđenih nadležnosti Gradske opštine i njenih organa i organizacija - stoji u pomenutom izveštaju revizora.

Između ostalog, DRI je utvrdila da su deo rashoda i izdataka više iskazani za 31.630.000 dinara, a manje iskazani za isto toliko, od iznosa utvrđenog nalazom revizije, čiji se efekti nisu odrazili na konačan ishod poslovanja. Ustanovljeno je i da pomoćna knjiga osnovnih sredstava GO Čukarica ne sadrži odgovarajuće podatke o svim nepokretnostima, te se ne može sa tačnom preciznošću identifikovati svaki evidentirani objekat.

PRIHOD OD POREZA

NA osnovu Odluke o obimu sredstava, prihod od poreza na imovinu koji se ostvari na području gradske opštine deli se između Gradske opštine Čukarica i Grada u odnosu - 3,50:96,50. Prihod je planiran u iznosu od 203.819.000 dinara, a ostvaren je u iznosu od 210.612.000 dinara.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)

OAZA U MRČAJEVCIMA: Ovako izgleda Ilićeva kuća - dvorište će vas očarati (FOTO)