PRIORITET pri uključivanju u mere aktivne politike zapošljavanja imaće mladi do 30 godina, radnici koji su tehnološki višak, a stariji su od 50 godina, te oni bez kvalifikacija i niskokvalifikovani. U fokusu lokalne samouprave će biti još Romi, osobe koje su u evidenciji NSZ duže od 12 meseci, žene, samohrani roditelji, supružnici iz porodica u kojima nijedan bračni drug ne privređuje, osobe sa invaliditetom i radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, mladi u domskom smeštaju, te hraniteljskim i starateljskim porodicama... Neće biti zapostavljene ni žrtve porodičnog nasilja, roditelji dece sa smetnjama u razvoju i raseljeni na teritoriji Jagodine.

Sve pomenute kategorije su obuhvaćene Lokalnim akcionim planom zapošljavanja za ovu godinu, koji su odbornici Skupštine grada pod Belicom usvojili na juče oržanoj sednici.

PROČITAJTE JOŠ - Palma iz Beča dovodi još jednu kompaniju u Jagodinu: Austrijski Šibel u martu počinje izgradnju fabrike

Kako je naglašeno, reč je o programu koji predstavlja novu meru lokalne samouprave, sa ciljem radnog angažovanja u javnom i privatnom sektoru oko 300 nezaposlenih. Naime, lane je u evidenciji jagodinska Filijale NSZ bilo 8.588 imene, među kojima je najviše, čak 2.706 osoba sa prvim stepenom stručne spreme. U starosnom dobu između 55 i 59 godina je 1.115 nezaposlenih, a 247 su sa invaliditetom, 208 raseljenih i 193 onih koji se izjašnjavaju kao Romi. Kad je reč o dužini čekanja na radno mesto, čak 1.685 njih ima "staž" duži od decenije.

U nastavku sednice, odbornici su se složili i sa predlogom da registrovana poljoprivredna gazdinstva tokom jedne godine imaju pravo na subvencionisanje kamate samo na jedan kredit, koji ne može biti veći od milion dinara.

PROČITAJTE JOŠ - Odlučeno u Jagodini: Pomoć trudnicama i obolelim od karcinoma

Razmatrajući predlog Odluke o merama za zaštitu od buke i akustičkog zoniranja, izglasane su granične vrednosti u više gradskih zona, te propisane visine kazni za prekršioce. Privredno društvo, preduzeće ili drugo pravno lice, na primer, ako emituje prekomernu buku platiće novčanu kaznu u rasponu od 250.000 do 500.000 dinara...

ZAMAH POLjOPRIVREDI

ZARAD razvijanja poljoprivredne proizvodnje i zadržavanja mladih u ruralim sredinama, izgradili smo infrastrukturu po selima, renovirali škole, obezbedili besplatan autobuski prevoz i besplatne pijačne tezge za poljoprivredne proizvođače. Istovremeno, domaćine smo oslobodili poreza na poljoprivredno i šumsko zemljište, a Skupština je usvojila i oslobađanje od plaćanja taksa na poljoprivredne mašine i priključna vozila prilikom registracije - naglašava gradonačelnik Jagodine Ratko Stevanović.