JAGODINA – Nezaposlene trudnice i porodilje, koje imaju prebivalište na teritoriji grada Jagodine najmanje dve godine pre podnošenja zahteva, naredne godine imaće pravo na mesečnu finansijsku podršku od 12.000 dinara, odlučilo je Gradsko veće.


Ovo pravo moći će da ostvare nezaposlene trudnice do termina porođaja, a nezaposlene porodilje do navršene godine života deteta.


Članovi Gradskog veća odlučili su i da će naredne godine roditelji novorođene dece moći da ostvare pravo na jednokratni novčani iznos od 200 evra pod uslovom da su nezaposleni najmanje godinu dana pre podnošenja zahteva, s mogućim radnim angažovanjem ne dužim od tri meseca.


Pacijenti kojima naredne godine bude dijagnostikovana maligna bolest, nad kojima je izvršen hiruški zahvat, usled dijagnostikovanja ove bolesti i pacijentima koji su na terapijskom lečenju zbog karcinoma, a koji su na teritoriji opštine Jagodine živeli najmanje dve godine pre podnošenja zahteva, imaće pravo na jednokratnu novčanu pomoć od 5.000 dinara. Ukoliko je oboleli nezaposlen ili maloletan, odoboreni iznos će biti uvećan za 100 odsto.


Pročitajte još: Hiljadu ljudi u organizaciji grada Jagodina krenulo za Paraliju


Član uže porodice pokojnika ili lice koje je snosilo troškove sahrane, ako pokojnik nije imao bliže srodnike, naredne godine imaće pravo na jednokratnu novčanu pomoć od 200 evra, odlučeno je još na sednici Gradskog veća.