Najnovija arheološka istraživanja u Ćupriji otkrila su svu veličinu rimskog utvrđenja Horeum margi na obali Morave. Otkopana je i konzervirana severoistočna kula, pored samog ćuprijskog muzeja, koja će - kako se očekuje - jednog dana biti rekonstruisana.
Rimski Horeum, ili skladište za žitarice, imao je impozantne dimenzije: 200 x 400 metara. Sa zapadne strane Horeum je bio zaštićen Moravom, a sa severne i istočne rekom Ravanicom.

Sa tog mesta žitom su snabdevane rimske legije širom carstva, bedemi su bili široki četiri metra, grad je bio dobro utvrđen i čuvan. Do tih zaključaka došlo se posle najnovijih arheoloških iskopavanja na terenu.

"Ovaj grad je imao i forum i baziliku, terme, horeum gde je smeštano žito, imao je objekte za stanovanje, u njemu se odvijao jedan celovit život", kaže Marija Kaličanin Krstić, vođa projekta.

PROČITAJTE JOŠ - "NOVOSTI" SA TIMOM ARHEOLOGA: Tragaju za naseljima u slivu tri Morave

Do sada je istraženo manje od jedan odsto antičkog grada, a sreća je da se veći deo nalazi ispod kruga bivše ćuprijske kasarne tako da su ostaci građevina netaknuti ispod sloja zemlje i čekaju neko bolje vreme i više para da budu otkriveni.

"Sam Horeum margi (Horreum Margi) je bio veoma značajna grad, žitnica Morave, ovde su se duž carstva slivali svi proizvodi, pre svega žito uz luku. Morava je u to vreme bila plovna a Rimljani su izračunali da je 12 puta jeftinije robu prevoziti vodenim nego kopnenim putem", navodi Marko Grković, direktor Zavoda za zaštitu kulture Kragujevac.

Teško je danas zamisliti da su Moravom u drugom veku plovile galije i prevozile žito. Još teže da je Ćuprija bila lučki grad i da se rekom plovilo sve do Stalaća. Na mestu antičkog utvrđenja, kasnije je bilo srpsko srednjevekovno, zatim tursko utvrđenje, a danas kasarna.

Na osnovu svih dosadašnjih saznanja stručnjaci Muzeja u Ćupriji i Zavoda u Kragujevcu uradili su animaciju mogućeg izgleda antičkog utvrđenja Horreum margi. Slika će se dorađivati i dopunjavati u skladu sa budućim nalazima, jer rimski grad u Ćupriji još čeka ispod slojeva zemlje i moravskog mulja.

(RTS)