NA evidenciji centara za socijalni rad u Vojvodini nalazi se 62.515 dece i mladih, a poražavajući je podatak da ih je svake godine 2.000 više. Među decom, najbrojniji su uzrasta od 15 do 17 godina, dok je mladih starosti od 18 do 26 godina čak 18.564.

Ovi podaci predočeni su na sastanku predstavnika centara za socijalni rad i Centra za porodični smeštaj i usvojenje.


Pročitajte još: Pored četvoro svoje dece, četvoro prihvatili na hraniteljstvo

Tom prilikom navedeno je i da je 41.900 dece ugroženo siromaštvom i potiče iz porodica koje su korisnici socijalne pomoći.

- Sve više je i napuštene dece, koja se prinudno smeštaju u hraniteljske porodicama - kazala je Maja Dumnić, iz Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu predstavljajući rezultate istraživanja. - U prošloj godini čak 4.600 dece u Vojvodini je bilo u sukobu sa zakonom, a njih 2.884 su evidentirani kao žrtve nasilja.

Na području Vojvodine je u porastu i broj hraniteljskih porodica, koje uz ispunjavanje uslova moraju da prođu provere i da prođu obuku kako bi se na pravi način starali o primljenom detetu. Lane je 2.204 dece bilo povereno porodicama koje su im zamenile biološke roditelje.


Pročitajte još: U hraniteljskim porodicama živi 5.500 dece

- Najčešći razlog zbog čega se deca smeštaju u hraniteljske porodice, u čak 50 odsto slučajeva, jeste nebriga roditelja - navela je Dumnićeva. - U ustanovama, odnosno u domovima je 540 dece, među kojima i 356 sa smetnjama u razvoju.

U Vojvodini, po rečima Vesne Aničić iz Centra za porodični smeštaj i usvojenje, raste broj porodica koje su spremne da brinu o tuđoj deci. Trenutno je 1.600 porodica primilo na negu tuđe dete.


PRIVREMENI SMEŠTAJ

CENTAR za porodični smeštaj i usvojenje ponudio je i novu mogućnost takozvanog povremenog porodičnog smeštaja, za koju se prijavilo 17 porodica u koje je smešteno 21 dete. Prevashodno je namenjeno deci sa smetnjama u razvoju, a najčešće je pružaju srodnici, odnosno osobe bliske porodici.