OPŠTINA Berane donela je odluku da preko socijalne pomoći stimuliše rađanje dece u ovom kraju, ali i da se što više popravi ukupna socijalna slika na celom njenom prostoru. Majka koja rodi treće dete dobiće 300 evra od Opštine, za četvrto stotinu više, za peto - 500 evra. Za šesto i više novorođene dece dodeljuju se stimulacije u vidu sredstava za poboljšanje uslova za život na selu i razvoja poljoprivrednih domaćinstava kroz adaptaciju postojećeg ili izgradnju novog objekta, iznos od 10.000 evra, čije namensko korišćenje kontroliše opštinska komisija.

Sekretarka za opštu upravu i društvene delatnosti Danijela Marković, saopštila je da će se posebno voditi računa o stimulisanju rađanja dece, kako bi se zaustavila "bela kuga" koja hara na crnogorskom severu.

- Pravo na jednokratnu novčanu pomoć imaju majke koje su državljanke Crne Gore sa prebivalištem u trajanju od najmanje godinu dana pre rođenja deteta - kaže Markovićeva, dodajući da je potrebno podneti zahtev Sekretarijatu za opštu upravu i društvene aktivnosti za ostvarivanje pomoći, a da se obrazac zahteva može preuzeti u zgradi Opštine - Građanskom birou.

Pročitajte još - Majkama sa troje i više dece po 10.000 dinara i cveće

Uz zahtev, u roku od 30 dana od rođenja deteta, potrebno je priložiti izvode iz knjige rođenih za decu, fotokopiju lične karte i uverenje o prebivalištu majke, zatim uverenje o kućnoj zajednici i uverenje mesne zajednice da majka ima prebivalište u toj MZ i to godinu dana pre rođenja deteta, kao i broj žiro računa.

- Žao nam je što građani nisu bili u dovoljnoj meri upoznati sa ovom odlukom ranije, pa su sa zakašnjenjem predavali zahteve zbog čega nisu mogli da ostvare pravo na naknadu - dodaje sekretarka. - Da se to ne bi ubuduće dešavalo, u toku je izrada flajera, preko kojih će se građani informisati i oni će biti podeljeni porodicama u mesnim zajednicama.

Danijela Marković Foto Opština Berane

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć imaju i socijalno ugroženi državljani Crne Gore sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane, a nisu korisnici MOP-a.

- Tu se misli, u jednom delu, na pomoć u vidu nabavke osnovnih životnih namirnica, ogreva, odeće, obuće i sredstava za ličnu higijenu, dok postoje specifične situacije, nastale usled teške invalidnosti, smrti i iznenadne i teške bolesti, kada je pomoć Opštine takođe neophodna - objašnjava Markovićeva.

NAJVIŠE TRISTA EVRA

VISINA iznosa pomoći zavisi od finansijskih mogućnosti lokalne uprave, a pomoć takođe može biti realizovana i u robi, ukoliko Komisija za socijalna davanja, koja je formirana za te namene u sklopu Sekretarijata, nakon uvida u dokumentaciju i izlaska na teren proceni tako. Ono što je važno napomenuti jeste da isti korisnik iz kategorije socijalno ugroženih, na godišnjem nivou, maksimalno može dobiti 300 evra.