Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske sufinansiraće u ovoj godini 170 projekata kulture, za šta će biti izdvojeno 602.700 KM, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Reč je o rezultatima konkursa za sufinansiranje javnih potreba u kulturi za ovu godinu.

Iz muzičkoj i muzičko-scenskoj umetnosti u svim kategorijama biće sufinansirano ukupno 39 projekata, u oblasti pozorišne produkcije biće podržano 11 projekata, te 12 projekata pozorišnih manifestacija.

Ministarstvo će sufinansirati 15 književnih manifestacija, šest projekata u oblasti filmskih festivala, te 16 projekata vizuelne i multimedijalne umetnosti.

Biće sufinansirano i 49 projekata kulturno-umetničkog amaterizma i 22 projekata iz oblasti kulturnog nasljeđa.

Prema rezultatima javnog konkursa za sufinansiranje kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina za ovu godinu, Ministarstvo će sufinansirati 23 projekta u ukupnom iznosu od 40.000 KM.

Pročitajte još - SASTAV VLADE RS: Svi bi u srpska ministarstva


Rezultati ova dva javna konkursa dostupni su na portalu Vlade Republike Srpske na stranici Ministarstva prosvete i kulture.

Procenu i stručno vrednovanje kvaliteta podnesenih projekata, na osnovu kriterijuma navedenih u svakom pojedinačnom konkursu, izvršile su stručne komisije za svaku oblast posebno, te u skladu sa tim predložile i rang-liste projekata za sufinansiranje.

Iz resornog ministarstva napominju da će rezultati javnog konkursa za sufinansiranje projekata književno-umetničkog stvaralaštva u oblasti izdavačke delatnosti u ovoj godini biti naknadno objavljeni, s obzirom na to da je potreban duži period za procenu i stručno vrednovanje izdavačkih projekata.

Pravo podnošenja prijava na konkurse imala su pravna lica registrovana za obavljanje kulturno-umetničke delatnosti u Republici Srpskoj i ustanove iz oblasti kulture, a čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, odnosno pravna lica registrovana za obavljanje izdavačke delatnosti u Srpskoj, te udruženja nacionalnih manjina registrovana na lokalnom nivou i udruženja nacionalnih manjina od značaja za Republiku Srpsku.