Sve izložbe priređene u Internacionalnom umetničkom studiju “Trnavac” u Valjevu od 1997. godine do sada, mogu se videti na sajtu ove kulturne ustanove www.ius-trnavac.org.


S obzirom da je zbog epidemije korona virusa galerija zatvorena za posetioce, internet prezentacija prilagođena je da se jednostavno, lakom pretragom, mogu pogledati sve dosadašnje samostalne i grupne izložbe umetnika iz svih delova sveta.


U “Trnavcu” istuču da umetnost, kao najprefinjeniji vid duhovne delatnosti, posredstvom univerzalnog umetničkog jezika, razumljivog na celoj planeti, može da uspostavi komunikaciju sa svim narodima sveta. Zato je danas, u vreme pandemije koronavirusa, najveće usamljenosti čoveka – pojedinca, više nego ikada potrebno uspostaviti duhovnu vezu između ljudi. Taj most pripada umetnosti.


Umetnost uvek nađe put do onih koji je nose u srcu i koji nepokolebljivo u ovim teškim životnim okolnostima i dalje žele da im ona bude sastavni deo života – poručuju u “Trnavcu”.