GRADSKO Pravobranilaštvo je lane zaprimilo 705 tužbi, koje su građani podneli protiv Grada Novog Sada za naknadu štete zboj ujeda pasa lutalica, što je u odnosu na prethodne godine znatno manje. U 119 slučajeva solidarno su tuženi JKP "Zoohigijena i veterina" i grad. Prosečna visina novčane naknade, koja se isplaćuje po pravilniku, kreće se od 50.000 do 80.000 dinara.

U minuloj godini, gradskoj Komisiji za procenu osnovanosti predloga za mirno rešavanje spora za naknadu štete, nastale usled ujeda napuštenih životinja, upućena su 263 takva zahteva. Posle razmatranja svih slučajeva, Komisija je zaključila 229 sporazuma. Prilikom odlučivanja o podnetim zahtevima u 2018. godini, Komisija je konstatovala da je u tri slučaja reč o lažnim ujedima, što je duplo manje nego godinu dana ranije.

S obzirom na to da u Komisiji rade stručnjaci i stalni sudski veštaci koji se svaki dan susreću sa sličnim slučajevima, veoma dobro mogu da utvrde da li je reč o stvarnom ujedu, ili je povreda druge vrste, odnosno nastala delovanjem čoveka, ili nekog predmeta.

Pročitajte još - Novi Sad: Zbog ujeda pasa tuže za 130 miliona

- Komisiji za procenu osnovanosti predloga za mirno rešavanje sporova za naknadu štete nastale usled ujeda napuštenih životinja, pada u šaht, rupu i okliznuće na snegu i ledu na teritoriji grada, u 2017. godini upućena su ukupno 263 zahteva za mirno rešavanje spora - navode u Gradu. - Na osnovu mišljenja komisije, zaključeno je 229 sporazuma o vansudskom poravnanju. Prilikom odlučivanja o podnetim zahtevima u 2017. godini, nova komisija je konstatovala da se osam odnosi na lažne ujede.

PRIHVATILIŠTE I ZA MAČKE

OBAVEZA JKP "Zoohigijena i veternija", najmlađeg gradskog preduzeća, osnovanog 2014. godine je hvatanje, zbrinjavanje, veterinarska nega i smeštaj napuštenih i izgubljenih životinja u prihvatilište za životinje. U prihvatilištu za pse, mesta ima za njih 350, a postoji deo i za mačke.