SKOPLjE OD STALNOG DOPISNIKA „NOVOSTI“

Odlukom Vlade Makedonije od srede su u primeni vanredne mere u uslovima enormnog zagađenja vazduha, saopšteno je iz resornog Ministarstva za životnu sredinu i prostorno planiranje u Skoplju.

U paketu naloženih vanrednih mera je i reorganizacija radnog vremena za lica koja rade na otvorenom od 11 do 17 časova, oslobađanje radnih obaveza za trudnice, starije osoba od 60 godina, hronične asmatičare, srčane bolesnike sa preležanim infarktom, moždanim udarom, nezavisno od starosne dobi...

Iz hidrometorološke uprave u sredu je potvrđeno da je kvalitet vazduha u Skoplju, Tetovu, Bitolju, Velesu... već dva dana sa stepenom aerozagađenja znatno iznad dozvoljenog nivoa od 200mg/m. Najalarmantnije zagađenje vazduha registrovale su merne stanice u skopskom naselju Lisiče, zatim kod kompleksa fakulteta i Rektorata Unioverziteta u glavnom gradu Makedonije, u Tetovu, gde je nivo zatrovanosti vazduha premašio 600mg/m. kancerogenih čestica.

PROČITAJTE I: Makedonija: Širi se talas zagađenog vazduha


Navedenim merama naloženo je Ministerstvu zdravstva da zaduži Službe hitne medicinske pomoći da dostavljaju Informacije o broju poziva građana prema dijagnozama... da se obezbede uslovi za povećane aktivnosti patronažnim, službama hitne pomoći, domaće posete, „uz reogranizaciju radnog vremena svih pravnih subjekata“.

Uskraćena je organizacija sportskih takmičenja i drugih kulturnih manifestacija na otvorenom. Merama Vlade zaduženi su svi organi državne uprave, agencije, fondovi, biroa, zavodi, javna preduzeća i AD u državnom vlasništvu, kao i jedinice lokalne samouprave da smanje upotrebu službenih motornih vozila najmanje za 50 procenata.

Ministarstvo za rad i socijalnu politiku u saradnji sa Crvenim krstom, Domovima zdravlja, jedinicama lokalne samouprave zaduženi su da obezbede prihvatilišta za smeštaj beskućnika, da organizovanim posetama pruže pomoć i podršku starim usamljenim osobama...KRAJ VARDARA KAO U KALKUTI

Tokom protekle sedmice Skoplje je, prema pokazateljima u agencijskim informacijama, slovilo „kao najzagađeniji grad u svetskim okvirima“ – pretekavši Kalkutu, Daku, Bangladeš...

Merenja i ocene kvaliteta vazduha, kako je objavljeno, registrovane su po nekoliko kriterijuma: koncentracija sumpor dioksida (SO2), azot dioksida (NO2), suspendiranih čestica (PM10), finih čestica (PM2,5), ozona (O3) i ugljen monoksida (CO).