Veća odgovornost na umetnicima: Kako će se dodeljivati priznanja za vrhunski doprinos kulturi

Dragan Mraović

12. 04. 2020. u 11:38

Novi uslovi i način dodele priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi. Stručni "filter" u reprezentativnim udruženjima omogućiće da se predlože samo oni kandidati koji to stvarno zaslužuju

Већа одговорност на уметницима: Како ће се додељивати признања за врхунски допринос култури

Ilustracija Tošo Borković

NOVA Uredba o bližim uslovima i načinu dodele priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina (ni slučajno ne mešati sa "penzijama" što je nanelo veliku štetu u javnosti) poništila je svojevremeno nanetu nepravdu umetnicima, a otvorila i put ka rešenju drugih problema kao što su pitanja samostalnih umetnika, nacionalnih institucija, itd.


Uredba je rađena ("Sl. glasnik RS", br. 11/2020) na osnovu javnih konsultacija sa svim reprezentativnim udruženjima na više okruglih stolova održanih u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka Srbije. Službenici ministarstva su praktično prihvatili sve predloge umetnika, s time što su neki predlozi odmah išli dalje, kao Uredba, a neki moraju da sačekaju promenu Zakona o kulturi, delom zbog poštovanja nekih pravnih normi, a delom zbog nekih resora u Vladi koji imaju prilično inertan stav prema kulturi. O uredbi su se izjasnila nadležna ministarstva Vlade, neke agencije i po zakonu nadležne organizacije. Saradnja Ministarstva kulture i informisanja i umetnika je posle dugog niza godina bila veoma korektna.


U međuvremenu, desila se pandemija i sve odložila. Zavisno od nje, procedura dodele bi se mogla obaviti krajem godine. Ministarstvo kulture i informisanja će, čim se steknu uslovi, održati sastanke sa reprezentativnim udruženjima, kako bi se objasnila primena Uredbe i njihove uloge u pretkandidovanju i stvorili uslovi za raspisivanje javnog poziva. Odgovornost reprezentativnih udruženja je novom uredbom povećana sa ciljem poboljšanja kvaliteta celog postupka dodele. Ograničeni broj dobitnika na 20 godišnje, odnosno tri po svakom segmentu kulture, treba da omogući da samo najznačajniji poslenici kulture, koji su dali najveći doprinos nacionalnoj odnosno kulturi nacionalnih manjina, budu predloženi, radi izbegavanja polemika ili kontroverzi oko dobitnika. Udruženja će doneti akte o najznačajnijim nagradama i priznanjima, odnosno o kriterijumima i merilima na osnovu kojih će ceniti onoga ko udruženju podnese prijavu, uz koju je obaveza da se dostavi i ocena umetničkog odnosno stručnog rada samog kandidata. Umetnici koji nisu članovi nijednog udruženja kandidovaće se preko onog udruženja u koje su učlanjeni slični umetnici, a biće i onih okolnosti koje će se verovatno pojaviti na tim sastancima kao sugestije iz umetničkih krugova. Cilj je da se usaglasi jasna i precizna procedura pretkandidovanja u okviru reprezentativnih udruženja. Ovim pozitivnim pristupom Ministarstva kulture umetnici će učestvovati u velikom delu procesa izbora, samim tim biće i odgovorni za predloge koje daju, a na Komisiji Ministarstva i njemu samom će biti završni deo predloga Vladi Republike Srbije koja donosi konačnu odluku.


Broj mogućih dobitnika je do 20, prema članu 8. Uredbe. Bitna izmena je da kandidate predlažu reprezentativna umetnička udruženja i nacionalni saveti nacionalnih manjina, ali da ne mogu, kao do sada, da predlože svakoga ko se prijavi, bez ikakve prethodne selekcije, već da treba da preuzmu na sebe deo odgovornosti za izbor, odnosno ona će imati "pretkomisije" tako da se nekadašnjih 400 i više kandidata godišnje, svede na 70-90 predloga koji idu na Komisiju Ministarstva. Taj stručni "filter" u reprezentativnim udruženjima omogućiće da se predlože samo oni kandidati koji to stvarno zaslužuju. Zato treba usaglasiti proceduru rada tih komisija, koja ne može biti jednoobrazna, već i specifična.


Dragan Mraović

Primera radi, nagrade koje bi se "bodovale" kod književnika, nisu iste kao i one koje bi se bodovale kod dramskih umetnika. Neke jesu zajedničke, kao Vukova nagrada, Nagrada grada Beograda, jer obuhvataju sve umetnosti, ali bi se kod književnika uvažavala i nagrada "Milan Rakić" i/ili nagrada "Vasko Popa", a kod dramskih umetnika "Dobričin prsten" i/ili "Sterijina nagrada", već onako kako odluče sama udruženja. Postoje 34 reprezentativna udruženja od kojih su neka za isto područje kulture, pa će njihove komisije biti zajedničke za srodne umetnosti. Na primer, SKD i UKS će imati zajedničku komisiju koja će predložiti do tri književnika za Komisiju ministarstva uz istovremenu mogućnost uključenja i nacionalnih saveta nacionalnih manjina, ukoliko se radi o kandidatu koji je pripadnik nacionalne manjine. Komisija, koju imenuje Ministarstvo na tri godine umesto na jednu kao do sada, imaće olakšan zadatak da odredi najoptimalnije kandidate, jer je pojednostavljena i propisana obavezna dokumentacija uz prijavu (kratka biografija predloženog kandidata, obrazložena ocena vrednosti doprinosa u oblasti kulture i lista nagrada i priznanja iz člana 3. ove Uredbe, itd.).


Biće i administrativnih olakšanja, jer će sada Ministarstvo pribavljati neka dokumenta kao Uverenje o državaljanstvu, Izvod iz MKR, itd. Broj korisnika priznanja je sada 279 u mesečnom neto iznosu od 50.000 dinara, ali Uredbom je izvršena pravedna izmena koja eliminiše negativni efekat inflacije, pa će ubuduće biti u visini jedne prosečne zarade, bez poreza i doprinosa, u Republici Srbiji za mesec jul prethodne godine, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, te bi od narednog 1. jula, primera radi, taj iznos bio 55.042,00 dinara, što znači da umetnici dele sudbinu svih građana Srbije, jer iznos može biti i viši, ali i manji. Imajući u vidu da isto priznanje sportistima ide i na tri prosečna lična dohotka uz ista usklađivanja, i to od 1. januara, umetnicima se može pripisati samo skromnost.


Komisija ima sedam članova, uglednih i afirmisanih umetnika i stručnjaka u kulturi, od kojih je jedan predstavnik nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Priznanje može steći umetnik, odnosno stručnjak u kulturi, državljanin Republike Srbije, koji je dao vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina, pod uslovom da je doprineo i razvoju kulturnih vrednosti u Republici Srbiji odnosno njenoj međunarodnoj afirmaciji, da je dobitnik najznačajnijih nagrada i priznanja, shodno listi reprezentativnih udruženja, pod uslovom da je umetnik ostvario pravo na penziju.


Uprkos naporima Ministarstva kulture ova stavka, koja veoma zanima umetnike, jer njihovo redovno penzionisanje nije čak ni izvesno u našem penzionom sistemu, iako njihovo umetničko delo nacija koristi dugo i posle njihove smrti, nije svedena na 60 godina, bez obzira na redovnu penziju. Time su neki činioci u Vladi pokazali manjak afiniteta prema kulturi, jer nisu se tako poneli kada su krajem prošle godine tu stavku sveli kod sportista sa 40 godina, bez obzira na penzioni status, na 35 godina, a time su ostavili prostor za manipulacije u javnosti na relaciji nagrada - penzija kada je u pitanju kultura. Zato reprezentativna udruženja treba da se izbore da Vlada Republike Srbije izmeni ne samo ovo, već i svoj celokupni stav prema kulturi.Pratite nas i putem iOS i android aplikacije