NOVA KORONA PRAVILA: "Batut" objavio - posle kontakta sa zaraženima obavezna maska N95

Novosti online

18. 01. 2022. u 16:28

INSTITUT za javno zdravlje „Dr Milan Batut“ je objavio izmenu Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19.

НОВА КОРОНА ПРАВИЛА: Батут објавио - после контакта са зараженима обавезна маска Н95

Foto: V. Danilov

U ovoj izmeni se između ostalog objavljuju podaci o skraćenju trajanja karantina za osobe koje su bile u kontaktu sa obolelima od korone, merama izolacije za zaposlene u zdravstvenim ustanovama, lečenju obolelih… Kao nova mera ističe se odluka da svi koji su izuzeti od karantina (vakcinisani ili preležali, ili imaju antitela) moraju da nose deset dana zaštitnu masku N95.

Evo kako glasi izmena Uredbe koju je objavio Batut:

* Lica obolela od zarazne bolesti COVID-19 izoluju se i leče u objektima koji su posebno određeni i pripremljeni za izolaciju i lečenje obolelih.

* Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da prihvate izolaciju u za to određenim objektima i da se pridržavaju mera i uputstava koje naredi nadležni doktor medicine, odnosno doktor medicine specijalista epidemiologije.

* Lice koje se ne pridržava naloga doktora medicine, u skladu sa stavom 2. ovog člana, po prijavi zdravstvene ustanove prinudno se izoluje u prisustvu predstavnika organa uprave nadležnog za unutrašnje poslove.

* Izuzetno od stava 1. ovog člana, lica kod kojih je testiranjem utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, a kod kojih nije utvrđeno prisustvo nijednog simptoma ili znaka zarazne bolesti COVID-19, odnosno kod kojih težina bolesti ne zahteva lečenje u bolničkim uslovima, upućuju se, u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (u daljem tekstu: Zakon), u kućnu izolaciju sa zdravstvenim nadžorom na akutno respiratorno oboljenje izazvano virusom SARS-CoV-2 u trajanju od 7 dana, nakon čega se javljaju na pregled lekara primarne zdravstvene zaštite (COVID ambulante) u domu zdravlja u mestu prebivališta, odnosno boravišta, a izolacija se prekida bez testiranja.

Foto: I. Marinković

* Ukoliko lice iz stava 4. ovog člana ima primarnu ili sekundarnu imunodeficijenciju, upućuje se u kućnu izolaciju u trajanju od 14 dana, a stanje imunodeficijencije utvrđuje lekar primarne zdravstvene zaštite.

* Zaposleni u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite se testiraju PCR testom nakon kućne izolacije u trajanju od 7 dana i vraćaju se na posao ukoliko je PCR rezultat negativan. U slučaju pozitivnog rezultata PCR testa, ostaju u izolaciji do 10 dana kada se izolacija prekida bez testiranja.

* Kontrolu pridržavanja mere kućne izolacije iz st. 3, 4. i 5. ovog člana vrši organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove, na osnovu podataka koje dostavlja ustanova koja je izvršila testiranje.

Dužina trajanja karantina

Takođe, na osnovu Zaključka Kriznog štaba, izmenjena je i dužina trajanja karantina za lica koja su bila u bliskom kontaktu sa osobom obolelom od COVID-19:

1. Mera karantina u kućnim uslovima za sve identifikovane bliske kontakte COVID-19 slučajeva sprovodi se u trajanju od 5 kalendarskih dana od momenta poslednjeg kontakta.

- Nakon isteka 5 dana, ukoliko u tom periodu nije došlo do pojave simptoma i znakova bolesti COVID-19, karantin se prekida bez testiranja.

- Datum poslednje izloženosti, odnosno poslednjeg kontakta sa COVID-19 slučajem, je nulti dan.

- Svi kontakti kojima je propisana mera karantina su u obavezi da se do isteka 10. dana od dana poslednjeg kontakta sa COVID-19 slučajem strogo pridržavaju propisanih mera lične zaštite (nošenje zaštitne maske tipa N95 uvek kada se u zatvorenom prostoru boravi sa drugim osobama u istoj prostoriji, kao i na otvorenom ukoliko se ne može održavati odstojanje od najmanje dva metra od drugih osoba, pranje i dezinfekcija ruku, izbegavanje okupljanja u zatvorenom i na otvorenom prostoru).

Borba na intenzivnoj nezi je danonoćna, Foto D. Milovanović

2. Od mere karantina nakon bliskog kontakta sa COVID-19 slučajem su izuzete sve osobe koje ispunjavaju najmanje jedan od sledećih kriterijuma:

- dokaz o primljenoj drugoj, odnosno trećoj dozi vakcine protiv zarazne bolesti COVID-19 kojim se potvrđuje da vakcinacija nije starija od 210 dana od poslednje doze vakcine;

- dokaz o preležanoj zaraznoj bolesti COVID-19 u vidu pozitivnog REAL TIME PCR testa na SARS-CoV-2 ili testa za detekciju antigena SARS-CoV-2, ne mlađeg od 14 i ne starijeg od 210 dana od dana uzorkovanja. Ukoliko je test za detekciju antigena SARS-CoV-2 urađen u laboratoriji u privatnoj svojini, odnosno nije upisan u informacioni sistem covid.rs, uz rezultat testa se mora posedovati izveštaj lekara iz kovid ambulante ili izveštaj o hospitalizaciji (otpusna lista) u kojima se potvrđuje dijagnoza bolesti COVID-19 u periodu kada je izvršeno testiranje, radi prihvatanja dokaza za potrebe oslobađanja od obaveze karantina/karantina u kućnim uslovima;

- pozitivan rezultat serološkog testiranja na SARS-CoV-2 S-Protein (RBD) Immunoglobulin G (IgG) urađen u nekoj od laboratorija u javnom vlasništvu, ne stariji od 90 dana od dana uzorkovanja;

Foto: Depositphotos

Nošenje zaštitne maske tipa N95

- osobe koje su izuzete od mere karantina iz gore navedenih razloga su u obavezi da se do isteka 10. dana od dana poslednjeg kontakta sa COVID-19 slučajem strogo pridržavaju propisanih mera lične zaštite (nošenje zaštitne maske tipa N95 uvek kada se u zatvorenom prostoru boravi sa drugim osobama u istoj prostoriji, kao i na otvorenom ukoliko se ne može održavati odstojanje od najmanje dva metra od drugih osoba, pranje i dezinfekcija ruku, izbegavanje okupljanja u zatvorenom i na otvorenom prostoru).

Cena RT-PCR testiranja i antigenski test

Visina naknade za RT-PCR testiranje na prisustvo virusa SARS-CoV-2 na lični zahtev koje obavljaju zdravstvene ustanove u javnoj svojini iznosi 6.000 dinara, a antigensko testiranje na virus SARS-CoV-2 na lični zahtev koje obavljaju zdravstvene ustanove u javnoj svojini košta 1.800 dinara.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)

Smeštanje najstarijih članova porodice u dom za stare