LEKARI i farmaceuti imaju obavezu da prijave svaku sumnju na neželjeno dejstvo leka ili vakcine. Značajnu podršku u tome mogu da im pruže i pacijenti, koji takođe, imaju pravo da obaveste nadležne o promenama ili stanjima koja su primetili kada su počeli da primenjuju neki medikament.

Komentari (0)