ČAK 43 odsto dece u Srbiji između jedne i 14 godina bilo je izloženo barem jednom vidu psihološkog ili fizičkog kažnjavanja, koje su činili članovi njegove porodice, pokazalo je istraživanje Unicefa. Oko 39 odsto izloženo je psihološkom, a 17 odsto fizičkom kažnjavanju.

Batinama se najčešće vaspitavaju deca od tri i četiri godine, a teško fizičko kažnjavanje pretrpelo je osam odsto mališana, i to više devojčica nego dečaka.

Centar za prava deteta sprovodi obuke o pozitivnom roditeljstvu za nastavnike i nastavnice u osnovnim školama, kako bi oni dalje preneli stečeno znanje i veštine roditeljima. Obuke se odvijaju u okviru projekta "Prava deteta u politikama i praksi", koji realizuju u saradnji sa organizacijom Save the children, uz finansijsku podršku Vlade Švedske.

Kroz program pozitivnog roditeljstva, roditelji će biti osnaženi da umesto telesnog kažnjavanja dece primenjuju alternativne pristupe i nenasilne metode odgajanja. Imaće priliku da steknu znanja o načinima pristupa detetu kada je ljuto ili agresivno, da prepoznaju i kontrolišu sopstvene emocije i razvijaju pozitivnu komunikaciju, da se upoznaju sa efikasnim vaspitanjem i pozitivnim nagrađivanjem, da nauče da postavljaju jasne granice i grade autoritet.

- Međunarodni standardi u oblasti prava deteta obavezuju države da osiguraju zaštitu dece od telesnog kažnjavanja u svim okruženjima, uključujući i porodično. Zabrana telesnog kažnjavanja pokazuje da društvo smatra da su deca važna - saopštava Centar za prava deteta.