NOVCEM se ne zaustavlja depopulacija, jer bi inače najbogatija društva imala najveći natalitet, a po pravilu se dešava suprotno. Od praistorije do danas najuspešnije su kulture koje su otvorene, dinamične i gaje ideal radosti zajedničkog života i uživanja u podizanju dece.

Arheolozi, forenzičari istorije, svakodnevno se sreću sa materijalnim dokazima depopulacije zbog koje nestaju i najveće civilizacije. Najopasniji uzrok te pojave su izolacija i samoizolacija, uz suzbijanje prirodnih uzora, ideala i poriva koji se zamenjuju egoizmom. Takve kulture bukvalno i metaforički grade zidine oko sebe, ali nijedan zid nikad nije spasao besciljnu civilizaciju. Primer uspešnog društva je Vinčanska kultura iz šestog milenijuma pre naše ere, najbrojnija i najuspešnija populacija koja je ikad živela na ovim prostorima. Recept za uspeh Vinčanaca vidi se i kroz njihove figurine sa istaknutim atributima ženstvenosti i plodnosti.

Kad te ideale uporedite sa vrednostima koje se danas promovišu, dobijate užasavajući podatak da samo u Beogradu 100.000 žena nema partnera. Samoizolacija se spustila na nivo pojedinca, jer se kao životni cilj promoviše sebičnost. Muškarci i žene sede u kafićima, ali ne flertuju već ćute i svako drnda svoj mobilni telefon. Zato nas ima sve manje. Političari ne mogu da reše problem depopulacije protekcionizmom i plaćanjem novorođenčadi. To se rešava povratkom prirodnih ideala zajedništva, uživanja u deci i stvaranja atmosfere u kojoj svako ko želi da radi može i da uspe.