NARODNA BANKA SRBIJE: Bez isplate dividendi i ove godine

B. Ca.

05. 01. 2021. u 19:10

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ: Без исплате дивиденди и ове године

D. Balšić

BANKE koje posluju u Srbiji ni ove godine neće moći da isplaćuju dividende svojim akcionarima, jer je produženo važenje Sporazuma radi očuvanja stabilnosti finansijskog sistema u uslovima pandemije, koji su lane zaključile NBS i poslovne banke.

 Ovim sporazumom je, između ostalog, predviđeno da poslovne banke za vreme važenja sporazuma i u uslovima vanredne zdravstvene situacije, neće raspodeljivati dobit isplatom dividendi svojim akcionarima.

Kako u Centralnoj banci kažu, uslovi pod kojima banke mogu da raspodeljuju dobit akcionarima, kao i kada je za ovu isplatu neophodno prethodno odobrenje NBS regulisani su odredbama Zakona o bankama. Smatrajući da zbog epidemije koronavirusa i vanredne zdravstvene situacije, treba biti oprezan u raspodeli dobiti, centralna banka je lane sa poslovnim bankama koje posluju u Srbiji, zaključila Sporazum radi očuvanja stabilnosti finansijskog sistema i prevencije rizika uzrokovanih pandemijom kovida-19.

- Imajući u vidu da aktuelna vanredna zdravstvena situacija i dalje traje i utiče na brojne sfere društva i ekonomije, odredbe navedenog Sporazuma su i dalje na snazi, a očekivanje i stav NBS oko opreznog pristupa u raspodeli dobiti i isplati dividendi nije se promenio - navode u centralnoj banci. Dodaju da će Narodna banka i u narednom periodu, u saradnji sa svim učesnicima na tržištu nastaviti da preduzima aktivnosti kojima bi se očuvao dostignuti nivoa stabilnosti finansijskog sistema u Srbiji.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)