KO NEĆE STANKU, MORA U BANKU: Dodatni zastoj u otplati kredita, uslovi kao prethodni

B. Caranović

28. 07. 2020. u 13:00

КО НЕЋЕ СТАНКУ, МОРА У БАНКУ: Додатни застој у отплати кредита, услови као претходни

Tanjug

NAJAVLjENI novi moratorijum u otplati kredita definitivno je juče potvrđen, a danas stupa na snagu!

Na vanrednoj sednici Izvršnog odbora Narodna banka Srbije usvojila je propise kojima dužnicima banaka i davalaca finansijskog lizinga omogućava da dodatno odlože obaveze po osnovu kredita, kreditnih proizvoda i lizinga. Svi koji ne odbiju moratorijum, moći će da pauziraju otplatu dugova za rate koje stižu od 1. avgusta do 30. septembra, kao i za dugove tokom jula koje još nisu izmirili.

Dužnici koji ne žele zastoj, moraće sami da se jave svojim bankama i davaocima lizinga i odbiju ga do 10. avgusta. Takođe, ako se dužnici naknadno opredele da odbiju moratorijum i nakon 10. avgusta, moći će da odustanu od moratorijuma bez bilo kakvih posledica.

Uvođenje ove nove mere propisano je Odlukom o privremenim merama da bi se ublažile posledice pandemije kovida 19 i očuvanja stabilnosti finansijskog sistema, a uslovi su isti kao i tokom prethodnog tromesečnog zastoja od aprila do jula, a to znači da će rate do kraja otplate duga biti uvećane za iznos pauziranih kamata iz rata tokom moratorijuma, ali raspoređenih na sve rate ravnomerno.

NA PAUZI MINUS I KREDITNE KARTICE


TOKOM trajanja moratorijuma na obaveze po osnovu kreditnih kartica i dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu banka obračunava redovnu kamatu na iskorišćeni iznos, dok se važenje dozvoljenog prekoračenja po računu, odnosno kreditne kartice, produžava za period trajanja moratorijuma. Banka će po svim trajnim nalozima obustaviti isplate obaveza dužnika koje su obuhvaćene moratorijumom, a kojima julska rata dospeva počev od tog dana - da bi i ta rata mogla biti obuhvaćena moratorijumom.

Moratorijum se primenjuje na obaveze po osnovu kredita, ali i minus, kreditne kartice, kao i druge proizvode banke poput obaveza po osnovu instrumenata zaštite od kamatnog rizika koji su povezani sa kreditima ili kreditnim proizvodima, bankarskih garancija.

- Obaveštenje o ponudi biće objavljeno na internet-stranici banaka i davaoca lizinga, a sadržaće i informacije o početku primene i periodu trajanja moratorijuma, obračunu kamate, načinu otplate obaveza po prestanku moratorijuma, mogućim alternativnim načinima otplate obaveza, kao i reprezentativni primer iznosa obaveze pre i nakon prestanka moratorijuma - kažu u NBS.

- Ukoliko dužnik u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja o ponudi, tu ponudu ne odbije, smatraće se da je ponudu prihvatio.

Oni koji ne žele moratorijum, moći će da ga odbiju elektronskim putem, poštom, telefonom, ili dolaskom u poslovnicu. Dužnici će moći da odustanu od moratorijuma i tokom njegovog trajanja.

- Zatezna kamata se neće obračunavati na neizmireno potraživanje koje je dospelo za vreme trajanja moratorijuma, neće se pokretati postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate prema dužniku - objašnjavaju u NBS. - Po prestanku moratorijuma, obračunavaće se redovna kamata ravnomerno raspoređena na period otplate, bez pripisivanja glavnici duga, pri čemu se period otplate produžava za period trajanja moratorijuma.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)