Slobodan Milošević

FELJTON - SUMNJE U OBJEKTIVNOST HAŠKOG SUDA: Proces u Tribunalu bio je opravdanje za NATO agresiju

FELJTON - SUMNJE U OBJEKTIVNOST HAŠKOG SUDA: Proces u Tribunalu bio je opravdanje za NATO agresiju

POSLE Petog oktobra, dva vida preispitivanja prošlosti su se postavila u izoštrenom obliku: jedan se ticao optužbi na račun nosilaca stare vlasti za ratne zločine u oružanim sukobima u bivšoj Jugoslaviji, saradnje nove vlasti sa Haškim sudom i pomirenja u regionu; drugi se odnosio na optužbe za ubistva političkih protivnika i druge vidove kršenja ljudskih prava, ekstremnu korupciju i veze sa organizovanim kriminalom u zemlji.

30. 09. 2021. u 18:00