EVO KOJIM KAZNAMA PRETI INCKO: Ko umanji genocid u zatvor i pet godina!

V. N.

23. 07. 2021. u 12:15

ZAKON o dopuni Krivičnog zakona BiH, a koji je upravo nametnuo visoki predstavnik Valentin Incko na samom izmaku svog mandata, predviđaju sledeće:

ЕВО КОЈИМ КАЗНАМА ПРЕТИ ИНЦКО: Ко умањи геноцид у затвор и пет година!

Foto: Printscreen/Jutjub/Al Jazeera Balkans

- Ko javno podstrekne na nasilje ili mržnju usmerenu protiv skupine osoba ili člana skupine određene s obzirom na rasu, boju kože, veroispovest, poreklo ili nacionalnu ili etničku pripadnost, ako takvo ponašanje ne predstavlja kazneno delo ovog člana, kazniće se kaznom zatvora od tri meseca do tri godine;

- Ko javno odobri, porekne, grubo umanji ili pokuša da opravda zločin genocida, zločin protiv čovečnosti ili ratni zločin utvrđen pravosnažnom presudom u skladu s Poveljom Međunarodnog vojnog suda pridruženom uz Londonski sporazum od 8. augusta 1945. ili Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju ili Međunarodnog kaznenog suda ili suda u Bosni i Hercegovini, a usmereno je protiv skupine osoba ili člana skupine određene s obzirom na rasu, boju kože, veroispovijest, poreklo ili nacionalnu ili etničku pripadnost, i to na način koji bi mogao podstankut na nasilje ili mržnju usmerenu protiv takve skupine osoba ili člana takve skupine, kazniće se kaznom zatvora od šest meseci do pet godina.

- Ko kazneno delo iz stavki 1 do 3 ovog članka izvrši tako da javnosti učini dostupnim ili joj distribuira letke, slike ili druge materijale, kazniće se kaznom zatvora od najmanje jedne godine.

- Ako je kazneno delo iz stavki 1 do 3 ovog članka počinjeno na način kojim se može poremetiti javni red i mir ili je preteće, zlostavljajuće ili uvredljivo, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od najmanje tri godine.

- Ko dodeli priznanje, nagradu, spomenicu, bilo kakav podsetnik ili bilo kakvu privilegiju ili slično osobi osuđenoj pravosnažnom presudom za genocid, zločin protiv čovečnosti ili ratni zločin, ili imenuje javni objekt kao što je ulica, trg, park, most, institucija, ustanova, opština ili grad, naselje i naseljeno mesto, ili slično, ili registrije naziv po ili prema osobi osuđenoj pravosnažnom presudom za genocid, zločin protiv čovečnosti ili ratni zločin, ili bilo na koji način veliča osobu osuđenu pravosnažnom presudom za genocid, zločin protiv čovečnosti ili ratni zločin, kazniće se kaznom zatvora od najmanje tri godine.

- Počinitelj kaznenog dela koji je dužnosnik ili odgovorna osoba ili zaposlenik u instituciji vlasti ili bilo kojem organu koji se finansira putem javnog budžeta, kaznit će se kaznom zatvora od najmanje tri godine.

- Zakon stupa na snagu osam dana od dana objave na službenoj internet stranici Ureda visokog predstavnika ili jedan dan od dana objave u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine", koji god od tih dana nastupi ranije.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (6)