NAJTEŽI DANI SU IZA KOLARCA: Ministarstvo kulture nastavlja da radi na rešavanju statusa zadužbine

M. Mirković

15. 01. 2021. u 17:20

KOLARČEVOJ zadužbini ove nedelje su opredeljena finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije - Ministarstva kulture i informisanja, obećana kao pomoć u obezbeđivanju uslova za nesmetano obavljanje delatnosti u vanrednim i otežanim okolnostima usled pandemije.

НАЈТЕЖИ ДАНИ СУ ИЗА КОЛАРЦА: Министарство културе наставља да ради на решавању статуса задужбине

Foto Privatna arhiva

- Ova pomoć namenjena je pokrivanju troškova poslovanja dok se ne stvore uslovi za redovno funkcionisanje i organizaciju programa i aktivnosti u punom obimu, a pokriva dugove javnim preduzećima i zarade zaposlenih za proteklu godinu - navodi Jasna Dimitrijević, direktorka Zadužbine.

- Ovakvom odlukom Ministarstva kulture i informisanja rešeni su najteži dani za Kolarac, ne samo zbog pandemije i nemogućnosti odvijanja redovnih programa, a time i ostvarivanja sopstvenih prihoda, već zbog spremnosti Ministarstva kulture i informisanja i ministarke Maje Gojković da se trajno reši pitanje finansiranja Kolarca.

Foto V. Danilov

Odbor Zadužbine je na sednici održanoj krajem 2020. godine, a na osnovu predloga ministarke Gojković, doneo odluku i uputio Ministarstvu kulture i informisanja inicijativu za rešavanje pitanja trajnog finansiranja Zadužbine Ilije M. Kolarca - ali i samog statusa zadužbine kao institucije od velikog značaja za kulturu i obrazovanje nacije.

- Ova inicijativa predviđa da Kolarac postane ustanova od izuzetnog nacionalnog značaja, sa trajnim finansiranjem i poverenim poslovima koji su u skladu sa kulturno-obrazovnim delatnostima Zadužbine i zadatakom trajnog negovanja ukusa publike, a da zadrži status zadužbine - objašnjava Dimitrijevićeva.

- Ovo podrazumeva razvoj novih programskih platformi za kvalitetno dodatno obrazovanje iz istorije umetnosti, književnosti, filozofije, nauke, podršku razvijanju umetničkih veština, razvijanju muzičkog ukusa, novih umetničkih praksi...

Radi se punom parom

U TOKU je priprema odgovarajućih odluka, od postojećih dokumenata - Zaključak i inicijativa Odbora Kolarčeve zadužbine, preko dokaza o nacionalnom značaju ove institucije i trajnom obavljanju delatnosti, do izrade Strateškog plana razvoja Kolarca 2021-2025, koji su deo dalje procedure u postupku rešavanja pitanja trajnog finansiranja Kolarca.

MinKolarac će nastaviti da u skladu sa bezbednosnim propisima priređuje planirane programe/izložbe, predavanja, koncerte, filmske projekcije, nastavu stranih jezika. Nastavlja i da osmišljava nove aktivnosti i programe, zadužbina planira prihode od sopstvene delatnosti i sopstvenih kapaciteta, razvija saradnju sa donatorima, sponzorima, učestvuje na konkursima za projekte...

Uvereni smo da ćemo kroz definisanje koncepta poveravanja određenih poslova od šireg značaja za srpsku kulturu obezbediti očuvanje trajne misije ove institucije, nastavljanje njenog nespornog doprinosa razvoju najviših kulturnih i umetničkih vrednosti, ali i osigurati poštovanje volje njenog osnivača i velikog dobrotvora Ilije M. Kolarca.

Kolarac ostaje spreman da istraje u toj misiji, a pomoć države putem proglašavanja za instituciju od nacionalnog značaja i finansiranja ustanove, omogućiće da zadužbina sačuva svoj simbolički značaj i specifičnu ulogu koju i može i treba da ima u našoj kulturi, naglašava Dimitrijevićeva:

- Podrška Ministarstva kulture znači sigurnost da ni u situacijama kao što je trenutna sa pandemijom, ova institucija neće ostati sama, već je deo sistema, kulturne politike koja uvažava sve posebnosti, specifičnosti i značaj Kolarca u širem kulturnom i obrazovnom prostoru.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)