ISTINA JE NAJBOLJI LEK PROTIV MANIPULACIJA: Zaključni izvještaj o stradanju svih naroda u srebreničkoj regiji od 1992. do 1995.

Novosti online

26. 07. 2021. u 16:35

OVAJ izvještaj odražava zaključke Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji u periodu 1992-1995. godine, čiji je rad ovlastila Republika Srpska - mada je isti nezavisan od nje - i čiji je mandat razmatranje ključnih pitanja u vezi sa ustaljenim percepcijama o Srebrenici tokom i u periodu rata 1992-1995. godine u Bosni i Hercegovini.

ИСТИНА ЈЕ НАЈБОЉИ ЛЕК ПРОТИВ МАНИПУЛАЦИЈА: Закључни извјештај о страдању свих народа у сребреничкој регији од 1992. до 1995.

Međunarodna komisija

Komisija je nezavisna s obzirom na to da ne odražava zajednički poduhvat bilo koje određene institucije, bilo vladine, akademske, pravne, niti bilo kojeg drugog oblika nevladine organizacije. Članovi su odabrani na osnovu njihovog posebnog stručnog znanja iz relevantnih disciplina, te su isključivo odgovorni za svoj doprinos cjelokupnom Izvještaju. U tom cilju, međunarodni članovi radili su nezavisno, individualno ili sa svojim timovima, kako bi ispitali dostupne činjenice u vezi sa događajima koji su se desili u srebreničkoj regiji za vrijeme ratnih godina. Tražili su se svi mogući načini da se dođe do podataka i informacija kako bi se sakupili relevantni materijali, uprkos činjenici da neki putevi istrage nisu bili otvoreni. Bez obzira na to, svaki od članova uložio je najveće napore u svom nastojanju da pripremi sveobuhvatnu analizu činjenica relevantnih za mandat Komisije.

MULTIDISCIPLINARNI sastav Komisije, uslovio je različite pristupe i metodologije istraživanja. Pored objavljenih izvora i literature u velikom dijelu korišteni su dokumenti predstavljeni u MKSJ tokom različitih sudskih postupaka. Prilikom rekonstruisanja događaja vezanih za 11. juli 1995. godine, u najvećem obimu korišteni su primarni izvori, dok su sekundarni izvori korišteni samo u onim slučajevima kada su nedostajali primarni. Pod primarni izvorima smatraju se samo oni dokumenti koji su nastali tokom ili neposredno nakon događaja o kojima je pisano. U tom slučaju najrelevantniji su izvori koje su sačinile strane u sukobu, dokumenti organa vojne ili civilne bezbjednosti ili inostrane organizacije, poput UN-a i drugih, koje su posmatrale sukob i čiji su predstavnici raspolagali informacijama sa terena. Tokom pisanja Izvještaja korišteni su i drugi relevantni izvori, kao baze podataka i slično.

Analiza medijskih sadržaja Komisije izvršena je u skladu sa međunarodnim naučnim standardima i organizovana je kao kvantitativna analizu koja se bavila vremenskim okvirom od 1991. do 1995. godine, to jest periodom prije početka sukoba u Bosni i Hercegovini i periodom rata. Tim za analizu medijskih sadržaja analizirao je 10.000 stranica iz dvoje vodećih novina, "NJujork tajmsa" i "Gardijana". NJihov nalaz svedoči o manje-više jednostranom tumačenju ratnih događaja prikazanih u ovim uticajnim zapadnim medijima.

PREDSJEDNIK KOMISIJE, u ime svih članova, u cilju što objektivnijeg istraživanja stradanja svih naroda u navedenom periodu izdao je upustvo da se određenim institucijama, na nivou BiH i entiteta, pošalju zvanični zahtjevi za pristup informacijama od značaja za istraživanje Komisije, a to su Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine (MUP FBiH), Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine, Obavještajno bezbjednosna agencija Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida Odbrambeno oslobodilačkog rata, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, Memorijalni centar Potočari, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona (MUP Tuzlanskog kantona), Insitut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. MUP FBiH u odgovoru je naveo da je postupajući po zahtjevu zatražio tražene informacije od nadležne organizacione jedinice Uprave, Centra za istraživanje ratnih zločina, koji su dostavili obavještenje da su kroz izvršene provjere utvrdili da ne raspolažu traženim podacima. MUP Tuzlanskog kantona u odgovoru nas je uputio na Istitut za nestala lica Bosne i Hercegovine, kojem je zvaničan zahtjev već bio poslat i na čiji odgovor se još čeka. Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine i Memorijalni centar Potočari odbili su da nam omoguće pristup, izjasnivši se da ne spada pod njihovu nadležnost da donesu odluku o pristupu traženim informacijama, odnosno da objave informacije po zahtjevu fizičkog i pravnog lica. I dalje se čeka na zvanične odgovore, kao što je već pomenuto, Instituta za nestala lica, zatim Obavještajno-bezbijednosne agencije i Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida Odbrambeno-oslobodilačkog rata. Nažalost, ovo je uveliko otežalo rad Komisije, naročito kada je u pitanju istraživanje stradanja muslimanskog/bošnjačkog stanovništva.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)