Odbor direktora NIS

Odbor direktora NIS-a utvrdio predlog odluke o isplati dividendi

Odbor direktora NIS-a utvrdio predlog odluke o isplati dividendi

ODBOR direktora NIS a.d. Novi Sad održao je 26. maja 2021. godine pisane sednice na kojima je, između ostalog, utvrdio predlog Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti ranijih godina, pokriću gubitka NIS a.d. Novi Sad za 2020. godinu, isplati dividende i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti Društva.

27. 05. 2021. u 15:58