MALOLETNICI PO KAZNI – HUMANITARCI: Vaspitna mera za mlade sa problemima u ponašanju, pomagaće Crvenom krstu i Gerontološkom centru

Bogoljub Grujić

07. 12. 2021. u 22:17

PROTOKOLOM o saradnji, koji će biti potpisan u četvrtak 9. decembra, Centar za socijalni rad započinje projekat izvršenja vaspitnih naloga maloletnika, sa Crvenim krstom, Gerontološkim centrom i Centrom za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina.

МАЛОЛЕТНИЦИ ПО КАЗНИ – ХУМАНИТАРЦИ: Васпитна мера за младе са проблемима у понашању, помагаће Црвеном крсту и Геронтолошком центру

Novosti Redakcijska App

Oni će u tim ustanovama bez naknade, rade u tim ustanovama.

Zrenjaninski Centar za socijalni rad je, kako ističe Olivera Lisica, direktor ove ustanove, do sada već potpisao protokole sa Javnim preduzećem Čistoća i zelenilo, mesnim zajednicama u Zrenjaninu i  druženjem Zelene šape.

- Obzirom da je uočljiv porast broja predmeta vezanih za maloletnike sa problemima u ponašanju i u skukobu sa zakonom, aktivnosti Centra za socijalni rad će i u narednoj godini, više biti usmerene ka ovoj populaciji - naglasila je Olivera Lisica, uz napomenu da je na evidenciji CSR tokom 2020.godine, bilo ukupno 105 maloletnika sa problemima u ponašanju i 442 maloletnika u sukobu sa zakonom i to novih i prenetih korisnika.

Centar za socijalni rad na osnovu pravosnažnog sudskog rešenja kojim je maloletniku izrečena vaspitna mera, posebna obaveza da se bez nadoknade uključi u rad humanitarnih organizacija ili u poslove socijalnog i ekološkog karaktera, vrši upućivanje maloletnika u neku ustanovu, javno preduzeće, udruženje ili u neku mesnu zajednicu radi obavljanja društveno-korisnog rada, odnosno izvršenja posla koji ne može biti usmeren na posticanje ekonomske koristi i koji ne sme ometati školovanje maloletnika odnosno štetiti njegovom ugledu i dostojanstvu.

Svrha ove vaspitne mere, ističu i Centru za socijalni rad, je da se utiče na razvoj i jačanje lične odgovornosti maloletnika, na vaspitavanje i pravilan razvoj njegove ličnosti, kako bi se obezbedilo njegovo ponovno uključivanje u društvenu zajednicu i mora biti usmerena prvenstveno na uklanjanje štetnih posledica krivičnog dela zbog čega mu je i izrečena ova mera.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)