PRIVREDNICI PITAJU, NADLEŽNI ODGOVARAJU: Do novog taksi vozila sa izvodom iz APR-a

V.N.

27. 08. 2021. u 16:41

U KOMUNIKACIJI sa nadležnim institucijama privrednici rešavaju dileme, a u ovom broju “Preduzetnika” iz Agencije za privredne registre (APR) odgovaraju na najčešća pitanja:

ПРИВРЕДНИЦИ ПИТАЈУ, НАДЛЕЖНИ ОДГОВАРАЈУ: До новог такси возила са изводом из АПР-а

Foto shutterstock

* Da li preduzetnik može da se registruje elektronski? Koja je dokumentacija potrebna za registraciju osnivanja preduzetnika? Koliko traje ovaj postupak?

Postupak registracije pokreće preduzetnik, ili lice koje on punomoćjem ovlasti, podnošenjem registracione prijave osnivanja neposredno na šalteru APR-a u beogradskom sedištu ili bilo kojoj od 13 organizacionih jedinica, ili u opštini, s kojom APR ima sporazum o saradnji. Prijava se može podneti i putem pošte, ili putem usluge, odnosno e-servisa „e-registracija osnivanja preduzetnika“, preko sistema za centralizovano prijavljivanje korisnika Agencije za privredne registre na www.apr.gov.rs.

Obrazac jedinstvene registracione prijave osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika može se besplatno preuzeti sa veb-sajta ili kupiti na šalterima APR-a.

Osim popunjene prijave osnivanja, dokaza o identitetu preduzetnika i dokaza o uplati naknade od 1.500 dinara za registraciju u papirnoj formi, ili od 1.000 dinara za elektronsku registraciju, prilaže se i dozvola, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa, ukoliko je posebnim zakonom to propisano kao uslov za registraciju.

Rok za odlučivanje o prijavi je pet radnih dana od prijema prijave u Agenciji.

*Uz zahtev za subvencionisanu nabavku novog taksi vozila, potreban mi je izvod iz APR, kakva je procedura i koliko traje?     

- Procedura za dobijanje izvoda je jednostavna - popunjeni zahtev za izdavanje izvoda (obrazac se može besplatno preuzeti sa sajta ili uz naknadu na šalteru APR-a) može da podnese bilo koje zainteresovano lice, uz priloženi dokaz o uplati naknade za izdavanje izvoda u iznosu od 900 dinara. Predaje se lično, na šalteru APR-a ili njenih organizacionih jedinica, a može se poslati i poštom, na adresu Brankova 25, 11000 Beograd.

Ukoliko se zahtev preda lično i ukoliko je priložen ispravan dokaz o uplati, Agencija izdaje izvod odmah, a postoji i mogućnost slanja putem pošte, na navedenu adresu iz popunjenog zahteva.

*Da li preduzetnici mogu da prijave privremeni prekid obavljanja delatnosti?   

- Da, podnošenjem registracione prijave promene podataka, u kojoj se popunjava prvi deo prijave  sa obaveznim podacima i dodatak br. 06 i dokaza o uplati naknade. Prijavu podnosi preduzetnik, registrovani poslovođa, prokurista, ili lice koje preduzetnik ovlasti punomoćjem, u kojem slučaju se prilaže i punomoćje uz prijavu.

Preduzetnica koja treba da ostvari pravo na novčanu naknadu za vreme trudničkog bolovanja, pre podnošenja prijave APR-u treba da se obrati Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje kako bi dobila informaciju koji je datum potrebno da registruje kao datum privremenog prestanka obavljanja delatnosti.

Takođe, za vreme poreske kontrole, ili privremenog oduzimanja PIB-a, ne može se registrovati promena podataka o privremenom prekidu obavljanja delatnosti.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)