Od Komisije za zaštitu konkurencije (KZK), "Supernova" će danas tražiti privremenu meru vraćanja kanala "Junajted medije", do okončanja pregovora. Podneće i tužbu zbog povrede konkurencije. A, kako "Večernje novosti" nezvanično saznaju, postoji šansa da se ovaj zahtev "Supernove" prihvati, jer je reč o direktnom kršenju propisa o zaštiti konkurencije, kako Srbije, tako i EU, u ugovoru koji je "Junajted medija" primoravala kablovske operatere da potpišu.

U skladu sa članom 101 Sporazuma o funkcionisanju EU - zabrana zaključenja restriktivnih sporazuma, zabranjenim se smatraju svi ugovori između privrednih društava, odluke udruženja i usaglašene prakse koji mogu uticati na trgovinu između država članica, te čiji su cilj ili posledica sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje konkurencije na unutrašnjem tržištu, a posebno ograničavanjem ili kontrolisanjem tržišta i koji dele tržište. Bilo koji od navedenih ugovora ili odluka će biti ništavi u skladu sa Sporazumom.


PROČITAJTE JOŠ: Zašto "Supernova" i "Junajted medija" nisu nastavili saradnju? JEDNA STRANA učinila sve da do ugovora ne dođe

Član 10 našeg Zakona o zaštiti konkurencije, takođe, propisuje da su restriktivni sporazumi oni koji imaju za cilj ili posledicu značajno ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje konkurencije na teritoriji republike.

Takođe, u predmetnim ugovorima je očigledno ograničavanje teritorije unutar Srbije. Zbog toga je stav Komisije za zaštitu konkurencije da "određivanje cena u daljoj prodaji i ograničenje teritorije unutar Srbije na kojoj kupci mogu dalje prodavati ugovorne proizvode su ciljna ograničenja konkurencije i zabranjena su članom 10 Zakona i Uredbom o vertikalnim sporazumima i suprotna članu 73 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju".

Član 102 Sporazuma izričito zabranjuje zloupotrebu dominantnog položaja, odnosno izričito zabranjuje da učesnik na tržištu koji je dominantan zloupotrebljava takav položaj na taj način što odbija da snabdeva ostale učesnike.

Ovakva zloupotreba se posebno sastoji iz ograničavanja proizvodnje, tržišta ili tehničkog razvoja na štetu potrošača. Sličnu odredbu sadrži i domaći Zakon o zaštiti konkurencije članom 16. On propisuje da je zloupotreba dominantnog položaja zabranjena i da se zloupotrebom naročito smatra nametanje nepravične kupovine ili prodajne cene ili drugih nepravičnih uslova poslovanja. Zatim ograničavanje proizvodnje, tržišta ili tehničkog razvoja, primenjivanje nejednakih uslova poslovanja na iste poslove sa različitim učesnicima na tržištu, čime se pojedini učesnici na tržištu dovode u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurente, kao i uslovljavanje zaključenja ugovora time da druga strana prihvati dodate obaveze.

U skladu sa članom 56 istog zakona, ako postoji opasnost od nastupanja nenadoknadive štete za lica na koja se neposredno odnose radnje ili akti koji su predmet postupka, KZK može zaključkom da naloži obavezu preduzimanja radnji kojima se sprečavaju ili otklanjaju njihove štetne posledice.

Zbog nepostizanja dogovora o produženju ugovora između "Supernove" i "Junajted medije", korisnici ovog operatera nisu više u mogućnost da gledaju N1, kanale Sport kluba...

- "Junajted mediji" nije smetao naš brend tokom 2019, kada je od kablovskih operatera koji posluju pod pomenutim brendom prihodovala više od 4.000.000 evra. Ponuda koja nam je poslata za sve klablovske operatere, koji posluju pod brendom "Supernova", bila je višestruko nepovoljnija od uslova koje su do sada imali operateri "Radijus vektor" i "Kopernikus tehnolodži".


PROČITAJTE JOŠ: Korisnici kablovskog operatera Supernova od danas ne mogu da gledaju N1 i Sportklub

BEZ GARANCIJE ZA KVALITET

KAKO se navodi u saopštenju ovog kablovskog operatera, "Junajted grupa" nije htela da im da kanale Nova S i Nova sport i nisu hteli da garantuju za budući kvalitet sadržaja na kanalima Sport kluba.

- Prihvatili smo najbitnije elemente ugovora, a to su cena, koja dostiže 20.000.000 evra i dužina njegovog trajanja od tri godine, dok je jedini naš zahtev bio da tekst ugovora bude isti kao i raniji ugovori koje su imali kablovski operateri - kažu u "Supernovi". - Takav ugovor bismo odmah potpisali.

"JUNAJTED MEDIJA": HTELI SMO DA SVE BUDE TRANSPARENTNO

IZ "Junajted medije" tvrde da nisu onemogućili 210.000 domaćinstava da prate njihovih kanala. Kako navode, njihova ponuda za nastavak saradnje bila je prodaja programa za sve "Telekomove" korisnike ili da se ugovor potpiše sa firmama "Kopernikus", "Radijus vektor", "Telemark", "Masko" i AVCOM, koje se predstavljaju kao deo "Supernove":

- Insistirali smo da dogovor bude postignut na transparentan i tržišan način, jer "Supernova" faktički ne postoji, osim kao marketinški brend. Zbog toga smo izrazili sumnju da li žele da kupe naš signal, a onda ga distribuiraju putem unutrašnjih ugovora ko zna kome i gde, a da mi ne možemo da imamo nikakvu kontrolu nad distribucijom.

Na kraju saopštenja sugerisali su da je njihove kanale moguće koristiti preko SBB paketa, operatera koji je u vlasništvu "Junajted grupe", koja gazduje "Junajted medijom".