Zakon o rodnoj ravnopravnosti

NASILJE NAD SRPSKIM JEZIKOM I NARODOM: Saopštenje Matice srpske i odbora za standardizaciju srpskog jezika

NASILJE NAD SRPSKIM JEZIKOM I NARODOM: Saopštenje Matice srpske i odbora za standardizaciju srpskog jezika

POVODOM usvajanja Zakona o rodnoj ravnopravnosti (u daljem tekstu: Zakon), kojim su ugrožene ustavne slobode građana, gramatička struktura, rečnik i pojmovni sistem srpskoga jezika (ili drugih jezika, zavisno od tumačenja Zakona, odnosno namere predlagača Zakona), kao i dostignuća dva stoleća razvoja nauke o srpskom jeziku i brige o srpskom književnom, odnosno standardnom jeziku, Matica srpska i Odbor za standardizaciju srpskog jezika organizovali su 3. jula 2021. godine skup istaknutih stručnjaka iz oblasti srpskog jezika i društveno-humanističkih nauka (lingvistike, nauke o književnosti, sociologije, filozofije, klasičnih nauka, prava, teologije).

27. 07. 2021. u 11:31

ZDRAVSTVENO NA OSNOVU NEPLAĆENOG RADA U KUĆI: Novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti uzeo u obzir i marginalizovane grupe žena

ZDRAVSTVENO NA OSNOVU NEPLAĆENOG RADA U KUĆI: Novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti uzeo u obzir i marginalizovane grupe žena

JEDNA od najvažnijih odredbi novog Zakona o rodnoj ravnopravnosti jeste da će nezaposlene žene koje nisu imale zdravstveno osiguranje, sada to pravo moći da steknu po osnovu neplaćenog rada u kući, kao što su vođenje domaćinstva ili staranje i podizanje dece, izjavila je danas poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.

14. 06. 2021. u 16:00

AUTORSKI TEKST EPISKOPA IRINEJA: Živi jezik živog naroda nadživeće dekrete!

AUTORSKI TEKST EPISKOPA IRINEJA: Živi jezik živog naroda nadživeće dekrete!

U POSLEDNJE vreme naši mediji su prepuni tematike iz naslova ovoga skromnog prigodnog teksta, a u javnom političkom diskursu, od teoretskih rasprava do munjevitog donošenja zakona kojima se, navodno pravedno, demokratski i u duhu "evropskih vrednosti", uklanja diskriminacija ženskog pola, odnosno "roda", i obezbeđuje "rodna ravnopravnost" među polovima, odnosno "rodovima" ili, još novosrpskije, "dženderima", i to na svim nivoima, uključujući i jezičku normu.

13. 06. 2021. u 11:00

SANU

SANU

POVODOM izjave ministarke za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordane Čomić da poziva SANU na saradnju u izradi svih podzakonskih akata potrebnih za primenu Zakona o rodnoj ravnopravnosti, iz Akademije je stigao odgovor u kom se navodi da su spremni na saradnju i da "stavovi Odbora za standardizaciju srpskog jezika nisu stavovi SANU".

05. 06. 2021. u 12:00

VOZAČICA I TRENERKA IDU PRED USTAVNI SUD: Proveru tek usvojenog Zakona o rodnoj ravnopravnosti traže advokati i lingvisti

VOZAČICA I TRENERKA IDU PRED USTAVNI SUD: Proveru tek usvojenog Zakona o rodnoj ravnopravnosti traže advokati i lingvisti

PODNELI smo Ustavnom sudu Srbije inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o rodnoj ravnopravnosti, jer on nije u skladu sa našim Ustavom koji ne poznaje kategoriju roda. Takođe, ovaj zakon unosi pravnu nesigurnost, jer suspenduje primenu nekoliko hiljada propisa u kojima se koriste izrazi koji sada nisu upodobljeni sa članovima zakona kojima se propisuje obavezna upotreba rodno senzitivnog jezika.

03. 06. 2021. u 09:00

JEZIČKI INŽENJERING: Saopštenje Matice srpske povodom pitanja o rodnoj ravnopravnosti

JEZIČKI INŽENJERING: Saopštenje Matice srpske povodom pitanja o rodnoj ravnopravnosti

BUDUĆI da Matica srpska, kao institucija u kojoj se objavljuju važne publikacije iz normativistike srpskog jezika, nije blagovremeno bila konsultovana u vezi sa pitanjem pojedinih domena Zakona o rodnoj ravnopravnosti (u daljem tekstu: Zakon), kao što to nije učinjeno ni kada je reč o Odboru za standardizaciju srpskog jezika, a što smatramo ozbiljnom proceduralnom greškom koja se ubuduće ne bi smela dogoditi, ovaj dopis šaljemo sa zakašnjenjem.

01. 06. 2021. u 09:23

NEĆE MOĆI - Termidor u Srbiji

NEĆE MOĆI - Termidor u Srbiji

PRE nešto više od tri godine u slobodarskoj Kanadi usvojen je zakon C16 kojim se kriminalizuje neupotrebljavanje "odabrane zamenice" za osobe "transrodnog identiteta".

23. 05. 2021. u 08:40

PODRŠKA ZA NASILNIKE, UMESTO ZA ŽRTVE: Udruženja nezadovoljna finalnom verzijom Zakona o rodnoj ravnopravnosti

PODRŠKA ZA NASILNIKE, UMESTO ZA ŽRTVE: Udruženja nezadovoljna finalnom verzijom Zakona o rodnoj ravnopravnosti

PREDLOGOM Zakona o rodnoj ravnopravnosti, koji je Vlada podnela Skupštini 26. aprila, predviđeno je da specijalizovane usluge za nasilnike, odnosno psihoterapije, budu finansirane iz republičkog budžeta, dok bi usluge za žrtve nasilja, poput sigurnih kuća i kriznih centara za žrtve seksualnog nasilja bile plaćane iz budžeta lokalnih samouprava.

06. 05. 2021. u 21:54