TURISTI i ostali namernici koji će od 1. januara iduće godine boraviti u nekom od smeštajnih objekata na teritoriji Gornjeg Milanovca će biti obavezni da plaćaju boravišnu taksu od 80 dinara dnevno.

Kako je odlučilo ovdašnje Opštinsko veće, naplatu će obavljati odgovorna lica iz objekata u kojima će biti smešteni, a novac će se potom "slivati" na račun opštinskog budžeta. Predviđeni su, međutim, i izuzeci - da, umesto turista, nadoknadu plaćaju sami ugostitelji, ako su vlasnici smeštajnih objekata domaće radinosti, ili onih na selu do ukupno 30 ležajeva, odnosno do 20 kamp-parcela. Oni će taksu izmirivati na godišnjem nivou, u iznosu koji će utvrđivati Opštinska uprava, shodno kategorizaciji smeštajnih objekata.

PROČITAJTE JOŠ - PRIMENA NOVOG ZAKONA O TURIZMU: Nema više skrivenih troškova 

- Boravišne takse su oslobođena deca do sedam godina, pacijenti upućeni na banjsko i klimatsko lečenje, osobe sa invaliditetom od najmanje 70 odsto, vojni invalidi od prve do pete grupe, slepe i osobe obolele od distrofije, paraplegije i kvadriplegije, paralize, multipleks skleroze, te ometeni u razvoju i njihovi pratioci.

Ništa neće plaćati ni učenici, odnosno studenti koji organizovano borave u ugostiteljskom objektu za smeštaj zbog sportsko-rekreativnih i drugih aktivnosti po programu nadležnog ministarstva, strani državljani za koje je to regulisano međunarodnim sporazumima, ali i svi koji u pomenutom smeštaju borave neprekidno duže od 30 dana. Polovinu takse plaćaju deca od sedam do 15 godina - precizirano je odlukom Veća koju su predložili načelnik Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj i investicije Dušica Nešović i načelnik Opštinske uprave Dejan Veljović.