Na teritoriji Srbije, 2019. godina, sa srednjom temperaturom vazduha od 12,3º S, je najtoplija godina u periodu od 1951. godine do danas, a u Beogradu sa 14,7º S je najtoplija od početka rada meteorološke stanice(1888. godine).

Srednja godišnja temperatura vazduha bila je u intervalu od 10,9ºS u Požegi do 14,7ºS u Beogradu, a u planinskim krajevima od 5,2ºS na Kopaoniku do 9,4ºS na Zlatiboru.

Odstupanje srednje godišnje temperature vazduha u odnosu na referentni period 1981-2010. je bilo u intervalu od 1,2ºSu Zaječaru i Požegi do 2,2ºS u Beogradu.Prema raspodeli percentila1 2019. godina je bila u kategoriji ekstremno toplo u celoj Srbiji izuzev u Zaječaru gde je bila u kategoriji veoma toplo.Trinaest od petnaest najtoplijih godina u Srbiji je registrovano nakon 2000. godine (period 1951-2019. godina), a u Beogradu četrnaest najtoplijih godina (period 1888-2019.godina).


Najviša dnevna temperatura vazduha u toku 2019. godine izmerena je 12. avgusta u Leskovcu i iznosila je 38,1ºS. Najveći broj tropskih dana zabeležen je u Negotinu i Leskovcui iznosio je 71 dan. U većem delu Srbije zabeleženo je od tri do 29 tropskih dana više od prosečnog broja za referentni period 1981-2010. U Beogradu je zabeleženo 59 tropskih dana što je za 22 dana više od prosečnog broja. Registrovano je 48 tropskih noći u Beogradu, 31 noć više od proseka.U Negotinu i Zrenjaninu je zabeleženo 14 tropskih noći,na Paliću i u Loznici 11, a u ostalom delu Srbije manje od osam. Najniža dnevna temperatura vazduha u toku 2019. godine izmerena je 8. januara u Sjenici i iznosila je -22,1ºS. U nižim predelima zabeleženo je do šest dana sa jakim mrazom, a u planinskim predelima od sedam na Zlatiboru i Crnom Vrhu do 24 dana na Kopaoniku. U većem delu Srbije je registrovano od je dan do 15dana sa jakim mrazom manje u odnosu na prosečne vrednosti.Broj ledenih dana je tokom 2019. godine u Srbiji bio u intervalu od jedan u Loznici do 12 u Vranju, a u višim predelima od 28 u Sjenici do 59 dana na Kopaoniku. Analizirajući srednju minimalnu i srednju maksimalnu temperaturu vazduha u Srbiji, 2019. godina je najtoplija godina prema maksimalnoj temperaturi vazduha,dok je prema minimalnoj temperaturi vazduha treća najtoplija(toplije su 2014. i 2018. godina).

(http://hidmet.gov.rs)