BEOGRAD - Vlada Srbije saopštila je da je za 2019. godinu obezbedila dve milijarde dinara za lečenje obolelih od retkih bolesti.

U saopštenju nakon sednice Vlade navedeno je da će ta sredstva biti upotrebljena za lekove namenjene lečenju pacijenata koji su već na terapiji, kao i za lekove obolelih koji započinju terapiju sredstvima iz budžeta za koja Republička stručna komisija za retke bolesti donese odluku da je lečenje neophodno i prioritetno.

Na današnjoj sednici usvojena je i pdluka o proglašenju 2019. za godinu bezbednosti i zdravlja na radu, sa ciljem da se skrene posebna pažnja na značaj ove oblasti, imajući u vidu zajednički interes poslodavaca i zaposlenih, kao i celokupnog društva.

PROČITAJTE JOŠ - Uskoro terapija o trošku države za dve retke bolesti

"Usvojenom odlukom akcenat se stavlja na uključivanje javnosti u unapređenje kulture prevencije i saradnju organa državne uprave, reprezentativnih sindikata i udruženja poslodavaca na daljem razvoju socijalnog dijaloga u ovoj oblasti", piše u saopštenju.

Vlada Srbije usvojila je i odluku kojom je rodna kuća srpskog pesnika Vladislava Petkovića Disa u Zablaću dobila status znamenitog mesta.