Dogodine stižu i ruske penzije

J. Ž. SKENDERIJA

22. 12. 2017. u 09:06

Posle sedmogodišnjih pregovora, sa Moskvom regulisano priznavanje staža. Obuhvaćena i naknade za pogreb, povredu na radu...

Догодине стижу и руске пензије

Shutterstock

KADA srpski i ruski parlament budu uskoro verifikovali Sporazum o socijalnoj sigurnosti, nedavno potpisan u Moskvi, svi naši ljudi koji su radili u Ruskoj Federaciji, ili Rusi koji su deo radnog veka proveli kod nas, moći će da računaju da će im taj staž biti priznat. Važnost potpisanog dokumenta ogleda se i u činjenici da naš PIO fond trenutno šalje u Rusiju svega tri penzije, jednu starosnu i dve porodične u godišnjem iznosu od oko 895.000 dinara.

Sporazum je potpisan posle sedmogodišnjih pregovora, i za našu državu i njene građane je to veoma važan dokument, koji će omogućiti korišćenje i ostvarivanje njihovih prava iz oblasti socijalnog osiguranja.

Kako, za "Novosti", kaže Zoran Panović, direktor Zavoda za socijalno osiguranje, Sporazum reguliše prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno pravo na starosnu, prevremenu starosnu, invalidsku i porodičnu penziju, i očekuje se njegova puna primena već tokom naredne godine.

VAŽIĆE RETROAKTIVNO SPORAZUM će važiti retroaktivno i veoma je bitno da će se računati staž koji je ostvaren i pre, na primer 20 godina, a ne samo od stupanja na snagu ovog dokumenta. Penzija će se dobijati u Srbiji. Sve ovo odnosi se samo na radnike koji su uplaćivali doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje.

- On obuhvata i pravo na naknadu pogrebnih troškova, davanja u slučaju povrede na radu i profesionalne bolesti - dodaje naš sagovornik. - Posebno je značajno da sporazum omogućava osobama koje nemaju dovoljno staža osiguranja navršenog primenom nacionalnih propisa, da ostvare pravo na penziju sabiranjem perioda osiguranja navršenih i u Srbiji i u Rusiji.

Panović objašnjava da se će se po stupanju Sporazuma na snagu, osim priznavanja prava na penziju i sabiranja perioda osiguranja, omogućiti i neposredna isplata penzija za sve korisnike koji imaju prebivališpte u Srbiji ili u Rusiji, a postoji mogućnost transfera penzija i kada korisnik prava živi na teritoriji treće države.

Do stupanja Sporazuma na snagu, nadležni organi i organi za vezu dveju država utvrdiće i sve neophodne procedure i obrasce za njegovu efikasnu primenu.

- Dosta naših ljudi je radilo u Rusiji, međutim, tačnih podataka o njihovom broju nema, ali se procenjuje da će sigurno biti nekoliko hiljada onih koji će doći u situaciju da steknu pravo na penziju - kaže naš sagovornik. - Za to će im biti neophodno minimum godinu dana staža ostvarenog u Srbiji, ili obrnuto.Pratite nas i putem iOS i android aplikacije