Bojana Kovač

DIGITALNI MARKETING: Prednosti u savremenom poslovanju

DIGITALNI MARKETING: Prednosti u savremenom poslovanju

U ISTORIJI advertajzinga nikada nije bilo lakše doći do svoje ciljne grupe ili niše, ali uprkos dostupnosti mnogih tehnologija, društvenih mreža i alata, u borbi sa kompleksnim algoritmom nikada nije bilo teže kreirati i optimizovati veliki broj tipova reklama koje bi navele kupce da kupe baš vaš proizvod u moru istih ili sličnih.

01. 07. 2021. u 19:34