Ministarka Tatjana Matić

INTERVJU Tatjana Matić: Trebaju nam novi izborni zakoni, predložićemo da se glasa za konkretne kandidate sa stranačke liste

INTERVJU Tatjana Matić: Trebaju nam novi izborni zakoni, predložićemo da se glasa za konkretne kandidate sa stranačke liste

I dok sam bila na funkciji državnog sekretara, vodila sam računa, pre svega, o efikasnosti i rezultatima, a ne o trajanju mandata. Oročenost je, u ovom trenutku, apsolutno nevažna, s obzirom na prioritete i intenzivno zalaganje cele Vlade, i posvećenost tome da se svi problemi, zahtevi i potrebe građana što efikasnije rešavaju u pandemijskim uslovima. To je - kako moj lični imperativ, tako i cele Vlade.

12. 04. 2021. u 12:00