U MODRIČKOM Udruženju mentalno nedovoljno razvijenih lica danas je skromno obeležen Svetski dan invalida.

Komentari (0)