DECA MOGU DA SE ŽALE OMBUDSMANU: Poslanici raspravljali o izmenama zakona

V. C. S.

28. 10. 2021. u 01:15

SVAKO dete starije od 10 godina koje veruje da su mu ugrožena prava ubuduće može da podnese pritužbu ombudsmanu, bilo samo, bilo preko roditelja, staratelja, ili organizacije koja se bavi zaštitom dečjih prava.

ДЕЦА МОГУ ДА СЕ ЖАЛЕ ОМБУДСМАНУ: Посланици расправљали о изменама закона

Foto Tanjug

Ovo je jedna od najvećih novina koju predviđa Zakon o zaštitniku građana, o kom su poslanici danas počeli raspravu.

Novina je i to što će pritužbu u ime fizičkog lica moći da podnese i udruženje koje se bavi zaštitom ljudskih prava, uz pismenu saglasnost tog fizičkog lica.

Ombudsman dobija i niz novih ovlašćenja, navela je Marija Obradović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave, obrazlažući predlog ovog, ali i izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Ombudsmanu se, recimo, poveravaju poslovi nacionalnog nezavisnog mehanizma za sprovođenje Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, kao i poslovi nacionalnog izvestioca u oblasti trgovine ljudima. On može organu uprave da podnese inicijativu za izmenu ili dopunu zakona ako misli da je do povrede prava građana došlo zbog nedostataka u propisima, kao i da inicira donošenje novih zakona.

Može nadležnom organu da podnese zahtev, odnosno prijavu za pokretanje krivičnog, prekršajnog ili drugog postupka, ako utvrdi da u radnjama funkcionera ili zaposlenog u organu uprave ima elemenata krivičnog ili drugog kažnjivog dela, ili ako je funkcioner povredio prava građana i odbija ili propušta da otkloni tu povredu uprkos preporuci.

Zakon predviđa i dužnost predsednika Republike, premijera, predsednika Narodne skupštine ili Ustavnog suda i funkcionera u organima uprave da prime zaštitnika na njegov zahtev u roku od 15 dana, odnosno u slučajevima koji nalažu hitnu reakciju, u roku od tri dana.

Državni i organi uprave moraju da omoguće zaštitniku da se u postupku pripreme propisa posebno izjasni ako se propisima uređuju pitanja od značaja za zaštitu ljudskih prava. On može i pokretati postupke pred Ustavnim sudom za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona i drugih propisa, kao i pismeno preporučivati razrešenje funkcionera. Može inicirati i pokretanje disciplinskog postupka protiv zaposlenog u organu uprave.

I ombudsman i poverenik dobijaju duži mandat. Sa pet godina, uz mogućnost reizbora, on se produžava na osam, ali bez prava na ponovni izbor.

Zamenike zaštitnika ne bira više skupština, već to čini sam ombudsman. Ni zamenici, ni zaštitnik ne mogu biti članovi političkih partija, a kandidat za to mesto ne mora više nužno da bude diplomirani pravnik, već svako ko ima visoko obrazovanje i desetogodišnje iskustvo na tim poslovima.

Ukoliko ombudsman u toku mandata ispuni uslove za starosnu penziju, on, za razliku od trenutno važećeg rešenja, nastavlja da vrši funkciju do isteka mandata.

Ministarka Obradović je naglasila da je izmenama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja proširen krug subjekata koji imaju obavezu da postupaju po tom zakonu, pa su uključena i fizička lica sa javnim ovlašćenjima, poput notara i javnih izvršitelja, zatim javna preduzeća, ustanove, organizacije osnovani odlukom državnih organa, gradske opštine, privredna društva u većinskom državnom vlasništvu, kao i njihove "kćerke firme"...

Prema njenim rečima, ključne novine se odnose u delu proaktivnog objavljivanja informacija na veb-prezentacijama organa javne vlasti, uz obavezu ažuriranja informacija u roku od 30 dana od trenutka nastanka promene podatka sadržanog u veb-informatoru.

Poverenik dobija ovlašćenje da podnosi zahtev za pokretanje prekršajnih postupaka, i da u žalbenim postupcima oceni da je učinjen prekršaj predviđen Zakonom.

ZAPRATITE NPORTAL NA FEJSBUKU

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)