Srpski špijun provalio NATO

Dubravka SAVIĆ

01. 04. 2008. u 18:55

Ekskluzivno: General Jovan Milanović, obaveštajac koji je znao šta alijansa priprema Srbiji 1999, govori za "Novosti": Prvi plan: raketiranje, pa kopneni upad sa 70.000 vojnika. Nemci plašili žrtvama. Državni vrh nije verovao u napad. Bombardovanje je jedn

DECENIJA je protekla od kada je general Jovan Milanović, radeći u našoj misiji pri EU u Briselu, kao obaveštajac sa diplomatskim pokrićem ministra-savetnika, pratio aktivnosti NATO, slušajući 1998. godine "od desetina ljudi kako se sprema rušenje naše zemlje".
Jovan Milanović, penzionisani general sa zaslugama za odbranu, za "Novosti" govori kako je slagao mozaik priprema Alijanse za prvu vojnu, protivpravnu intervenciju u njenoj istoriji, i susretu sa francuskim oficirom Binelom, kasnije osuđenim za nacionalnu izdaju, pošto mu je odao poverljive podatke u vezi sa pripremama NATO za bombardovanje naše zemlje. Za poslednji susret sa Binelom, kada mu je dao dragoceni dokument, kaže da je bio "od istorijskog značaja za obaveštajnu službu i bezbednost naše zemlje".
- Binelu sam rekao: "Sve znam, samo mi treba originalni dokument NATO gde sve to piše." Rekao mi je: "Imaćete ga". Obojica smo bili svesni da je to veoma opasno.

*Ali i veoma značajno?
- Zahvaljujući tom i drugim dokumentima, Vojska Jugoslavije je izradila plan odbrane zemlje. NATO je nameravao da izvrši agresiju po modelu blickriga - da snažnim raketnim i avio-udarima po vojnim ciljevima i civilnoj infrastrukturi, za kratko vreme, u nekoliko etapa, porazi vojsku i stvori uslove za kapitulaciju. A da potom kopnenim snagama, u skladu sa rezolucijom UN, ovlada prostorom Kosova i Metohije radi nametanja i održavanja mira. Sledeći cilj je bio da NATO izađe iz ograničenja odbrambenog pakta u agresivnu silu koja će intervenisati svuda gde za to postoji interes SAD i pojedinih saveznika. Dostavljeni planovi sprečili su postizanje strategijskog iznenađenja, kako u oktobru 1998, tako i u martu 1999. godine. Na osnovu spoznaje planova NATO, generalštab je razradio strategiju permanentne disperzije jedinica, borbene tehnike i materijalnih sredstava. To je značilo, danonoćne pokrete i promene borbenog položaja. U vojnoistorijskim istraživanjima NATO agresije na SRJ, model primenjene strategije NATO neće dobiti pozitivnu ocenu. U NATO analizama je, takođe, obaveštajna služba VJ ocenjena kao jedna od prvih deset u svetu.

SAZNANJA


*KADA ste saznali da NATO planira bombardovanje?- U proleće 1998. godine OVK je bila već naoružana i organizovana na celokupnom prostoru Kosova I Metohije. Naoružanje je stizalo iz Albanije i sa zapada, gde su postojali i centri za obuku. Na Zapadu su te činjenice ignorisane. U maju i junu 1998. godine se stvari komplikuju i u NATO počinju pripreme i planovi za intervenciju. Vojni komitet je dobio političku direktivu od saveta NATO da razradi vojni aspekt, a komanda u Monsu je radila operativni deo konkretnih planova za agresiju. Praktično, 23. juna 1998. sam prvi put dostavio informaciju sa naslovom: "Priprema agresije NATO na SRJ".

*Da li su u NATO znali ko ste vi zapravo?
- Nisu znali. Predstavljao sam se sa diplomatske pozicije ministra savetnika, bez skrivanja sam govorio da, s obzirom na to da SRJ nema vojnog atašea, imam zadatak da pratim EU i vojno-političke organizacije i saveze. Na kraju krajeva, to su svi radili. Naravno, bio sam i ja predmet istraživanja. Brisel je, inače, najveća obaveštajna kuhinja u svetu. Kada je Binel uhapšen, štampa je objavila članak: "Ko je Jovan Milanović?" Nagađanja su bila različita, da bi francuski izvori pronašli da sam bio potpukovnik KOS VJ (što nisam nikada bio) koji je nekad radio u Alžiru na formiranju tamošnjih tajnih službi.

*Da li vam je iko stavio do znanja da zna ko ste zapravo?
- Samo su Grci posumnjali, jer su mi bili ciljna grupa za početnu opservaciju. Uprkos tvrdnjama Binela, nikada nisam od Grka dobio planove. Dvojica visokih grčkih diplomata sa kojima sam imao češće kontakte, tokom jednog razgovora, usled mog insistiranja na preciznim odgovorima i podacima, posumnjali su u moj diplomatski identitet. Kao profesionalni vojnici i obaveštajci pitali su me: "Ko si, u stvari?" Pošto sam izuzetno u njih verovao, rekao sam im da sam pukovnik Vojske Jugoslavije. Rekli su: "Dobro, sad možemo da razgovaramo otvoreno!" Nikad me nisu provalili. Prvi put, sredinom 1998. godine, kada su pripreme za agresiju dosta odmakle, a ja povećao frekvenciju ulazaka u NATO, iz britanske delegacije NATO je, na moj zahtev da kontaktiram jednog diplomatu, stigao zahtev da dostavim biografiju.

*Zar već nisu imali vašu biografiju?- Politički deo NATO se kao institucija bavio politikom, strategijom i doktrinom. Službe bezbednosti su se bavile zaštitom dokumenata i, po mojoj oceni, nisu bile u stanju da kontrolišu ni ljude, ni njihove kontakte, i to je razlog što sam bio jedan od stotina meni sličnih koji su se javno kretali po NATO kancelarijama. Ono što nisu hteli da kažu, saznavao sam na drugi način, ali sam uvek izlazio iz NATO sa mnogo informacija.

HOLBRUK

*KOJE metode ste koristili?
- Sve. Dozvoljene i nedozvoljene, poznate i nepoznate u teoriji i praksi, i svoje originalne. Ljudski faktor je bio primaran i ostaće sve dok se budu vodile obaveštajne operacije. Svi moji sagovornici su uglavnom bili protivnici NATO i SAD, u sukobu sa sopstvenom savešću, zbog poslova kojim se bave.

*Iako su članovi NATO?
- Iako su članovi NATO. Od nekih sam dobijao informacije kada su one bile samo "radni materijal", stvarajući tako mogućnost da ih pratim do finalne verifikacije.

*Dobijali ste i dokumenta?
- Imao sam svaki dokument koji je imao veći značaj za bezbednost i odbranu zemlje, uključujući i scenario proigrane komandno-štabne vežbe "Kriza jug", kojim je u maju 1998. godine razrađen scenario agresije na našu zemlju.

*Da li ste znali na kakav odjek nailaze vaše inforamcije u tadašnjoj SRJ?
- Znao sam. Tadašnji državni vrh nije verovao u mogućnost agresije, nije imao poverenje u VJ, pa ni u njenu obaveštajnu službu. Verovali su više Holbruku nego našoj obaveštajnoj službi.

*Zbog čega?
- Verovalo se da će se diplomatskim putem naći rešenje, da će snage OVK biti poražene, da SAD neće posegnuti za silom i da je vojna pretnja sredstvo za ostvarivanje političkih ciljeva. Kulminacija nepoverenja bila je neverovatna u trenutku kada je napad na našu zemlju bio potpuno izvestan. Govorim o septembru i oktobru 1998. godine, kada je 13. oktobar već bio utvrđen kao datum početka dejstava. U tom periodu dostavio sam seriju depeša, gde sam svakog jutra kao na šahovskoj tabli po jednu članicu NATO pomerao levo ili desno u zavisnosti od toga da li je promenila stav o agresiji u odnosu na prethodni dan.

*Kada ste saznali za ciljeve bombardovanja?
- Već krajem jula, a tokom septembra i njihove koordinate.

*Da li se plan poklopio sa onim što se kasnije dogodilo?- U potpunosti, s tim što je agresija bila radikalnija od samog početka u odnosu na ranije planirane faze.

*Pominjala se i kopnena operacija?- Zvuči interesantno da je kopnenoj agresiji najveća kočnica bila Nemačka. Ova zemlja je imala u julu zadatak da otpočne s planom kopnene operacije. Smatrali su da treba da uspostave mir. Prvim planom kopnene operacije, sa različitim pravcima ulaska, bilo je predviđeno oko 15.000 do 17.000 ljudi. Daljim analizama su usložnjavali situaciju, suočavajući se sa mogućnošću otpora, i povećali kontingent na 25.000, zatim 35.000-45.000, da bi se zaključio na 70.000. Pri tome je svakog puta nemački šef komiteta NATO Nauman podizao broj, i to iz dva razloga. Plašio je ostale članice NATO žrtvama i ukazivao da niko takve snage neće moći da pošalje. Time je hteo da spreči Nemačku da ne dođe u borbenu situaciju u Srbiji iz istorijskih razloga. Kad god je kontingent povećan, rekli su: "Zamrzni operaciju!"

DOKUMENT
*KOLIKI je stepen saglasnosti postojao u NATO oko intervencije na SRJ?
- Celog leta i jeseni 1998. i 1999. godine trajao je sukob unutar NATO. Bilo je članica koje nisu htele da prihvate čin agresije bez pokrića rezolucije Saveta bezbednosti UN. Grčka je dobila garanciju da turski avioni ne mogu preletati preko grčke teritorije da bi bombardovali SR Jugoslavije. Francuska se suprotstavljala do samog čina usvajanja plana. Suprotstavljale su se i Španija, Belgija, Italija, i Nemačka koja je raspadom Jugoslavije postigla svoje ciljeve, a sada je, uz istorijski, imala i unutrašnji problem, sa Ustavom i novoizabranim parlamentom. Praktično, dva ili tri dana je bilo stanje vakuuma zbog odbijanja pojedinih zemalja da se saglase sa planom agresije.

*Kako je postignut konsenzus?
- Tako što je Olbrajtova, ofanzivnom diplomatijom direktno "ubeđivala" zemlju po zemlju, njihova najviša rukovodstva. Tako su putem pritisaka i ucena sve članice NATO bile primorane da učestvuju.

*Zbog čega je Binel platio ceh?
- On se odlučio na nešto čega, mislim, da u prvom momentu nije bio svestan. On nije imao visok čin, bio je major, ali je imao pristup poverljivim informacijama. Kao šef kabineta prvog čoveka francuske delegacije pri NATO imao je veliku moć. Zatražio je dokument koji mi je bio potreban.

*Koji je to dokument?
- Dokument sa definisanim ciljevima, fazama i trajanjem agresije. On je optužen za dva dokumenta, jedan od 16, drugi od devet stranica. Jedan od tih je bio plan agresije, a drugi za koji je kažnjen, bile su frekvencije aviona francuske avijacije koji je trebalo da učestvuju u bombardovanju. Taj deo ga je teretio za nacionalnu izdaju po francuskim propisima. Taj drugi dokument mu nisam tražio. Rekao sam mu: "Ne interesuje me Francuska, jer od tebe ne želim da pravim izdajnika". Rekao mi je: "Želim da ti kažem da će Francuska učestvovati".

*Da li je radio po nalogu?
- Ne verujem da je instruisan da me drži na vezi. Kada sam tražio planove, znao sam više od njega. Uostalom, pravilo broj jedan u obaveštajnom radu je da se svaka važna informacija proverava iz najmanje tri izvora.

*Kada je otkriven Binel, otrkiveni ste i vi, i bili ste prinuđeni da napustite Brisel?
- On je bio u pravom zatvoru, a ja u pritvoru, u stanu ili ambasadi, ukupno 59 dana. Nisam imao mogućnost kretanja. Sredinom novembra bio sam na dnevnom redu belgijskog parlamenta. Poslanici su prozvali ministre odbrane i unutrašnjih poslova zbog nesposobnosti, jer ni za četiri godine nisu otkrili diplomatu sa lažnom funkcijom. Čak nisu mogli da nađu ni zakonsku mogućnost da me proteraju, ali su ipak imali jedan prljavi plan. Napustio sam Brisel 25 dana pre nego što je isti trebalo da bude primenjen.

*Da li ste kasnije bili u kontaktu sa Binelom?- Binel je napisao u zatvoru knjigu "Zločini u NATO", koja je prevedena na srpski jezik. U Francuskoj su mu zaplenili celokupno prvo izdanje. Na promociji u Beogradu je vladalo veliko zanimanje za dva čoveka koja su učestvovala u operaciji koju je "Figaro" označio kao treću po značaju posle Drugog svetskog rata. Binel nikad nije rekao da se pokajao. Izrazio je zadovoljstvo što smo se ponovo sreli. Pred publikom u Klubu književnika zahvalio mi se što sam mu činom koji se desio omogućio da postane književnik. Napisao je još nekoliko knjiga.

*Da li ćete i vi postati književnik?
- Na neki način ću svedočiti o vremenu u kome se dogodila jedna od najvećih tragedija srpskog naroda.


SHVATITI RUSIJU*ZBOG čega je danas Rusiji značajna Srbija?
- Stanje oko Kosova I Metohije je koincidiralo sa onim što se trenutno dešava u Rusiji. Ona je stala na noge, poštovana je iznutra i spolja, završila je uglavnom svoj proces konsolidacije, okrenula se oko sebe i videla prazan prostor. To znači - da bi bila sigurna u svoju politiku, morala je da je proveri. U UN je tu poziciju proverila preko Kosova i Metohije. Rusija ima i u G 8 i u „Šangajskoj grupi“ značajno mesto. Ima snažne resurse, potrebu da plasira kapital i uvozi i izvozi, potrebni su joj partneri. Onaj ko danas ne shvati poziciju Rusije trpeće nenadoknadive gubitke u bliskoj budućnosti.


PET KRIZNIH ZONA*Pominje se danas uloga NATO kao čuvara naftovoda?
- NATO je napustio osnovni odbrambeni koncept. On je po vašingtonskom ugovoru odbrambeni savez, ali on to danas više nije. Predstavlja agresivnu vojnu organizaciju opasnu po svetski mir i bezbednost. Sada može da ima dva smisla postojanja. Prvi, borba za resurse a ne njihovo čuvanje, odnosno nafta, a vrlo brzo i voda. Drugi je teorizam. Nato je još 1998. godine opredelio zone svog budućeg angažovanja. Prva, Balkan (KiM), druga Bliski istok - Severna Afrika, treća Irak - Iran - Kavkaz (dotiče se ruskih granica), četvrta Kina i peta je borba protiv terorizma bilo gde na Zemaljskoj kugli. Praktično u svih pet zona, uključujući i Kinu (Tibet), jeste stanje oružane intervencije, ili kontrolisane krize.


AGRESIJA JOŠ TRAJE
*KAKO gledate na odnos NATO prema Srbiji danas kada se savez sprema za proširenje na još tri balkanske zemlje?- Što se više širi, NATO je slabiji, zbog brojnosti, nemogućnosti kontrole. Zemlje koje su ušle u NATO nisu ni demokratske, ni ekonomski ni politički stabilne. Hoće li Albanija, ili Makedonija da stavljaju veto u NATO? Danas, sa distance od 10 godina, mislim da su praktično sva pitanja ostala otvorena i da je agresija, praktično, dobila samo drugu dimenziju - završnu.

*Možete li da pojasnite?
- U fazi pripreme agresije postojale su dve koncepcije - jednu je razrađivala Amerika pod pokriviteljstvom NATO, drugu Nemačka. I jedna i druga je videla svoje stalno prisustvo ne samo na Kosovu i Metohiji, već na celoj teritoriji Srbije. Oružani čin je završen, ali su posledice i ciljevi koje je trebalo ostvariti ostali nerešeni.

*Koji su to ciljevi?
- Ujedinjene nacije nisu ostvarile svoju ulogu u formalno-pravnom smislu ni tada, uoči agresije, kao ni danas. Nad Srbijom se nastavlja svojevrsna agresije putem obaveštajnih službi, multinacionalnih kompanija, razaranja ekonomskog sistema, povezivanja sa raznim strukturama koje nisu naklonjene ustavno-pravnom statusu zemlje. Dakle, na teritoriji Srbije postoji samo relativni mir, sve drugo je ostalo je isto.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (50)

Miro Markovic

01.04.2008. 21:48

Hvala "Novostima" na ovom odlicnom clanku. Toliko koristnih infomacija na jednom mestu je ne samo koristno nego i istorijski dragoceno za Srpski narod da zna gde je sta mu se sprema. Istina je nekada veoma teska, ali nikada nije losija od politickih lazi. Pravi Srbi se nikakda nisu plasili, jer su bili kod kuce i borili se za svoj opstanak. Osvajaci su na srpske prostore dolazili, rusili, ubijali, pljackali, i, na kraju, odlazili povijenog repa. To su Srbi zapamtili iz istorije dogadjaja i, kao i uvek do sada, ni ovoga puta nisu iznenadjeni i nespremni, a jos manje nevoljni, da se suprostave novoj verziji fasizma koja se danas perfidno zove "sirenje demokratije". Kad Srbinu dogori do nokata, nece moci niko da ga ustavi da sebe i svoj narod oslobodi porobljivaca. Kada ce to da pocne i ko ce da ga vodi, to se za sada ne zna, ali u Srbiji ima jos uvek dosta jos "neotkrivenih" junaka i rodoljuba poput Obilica, Karadjordjevica, a jos vise onih sto ne zele da im se imena znaju. Oni su kao planiski izvori, koji niko ne moze da zaustavi, jer su, po prirodi stvari, najjaci od svih.

sveta

01.04.2008. 23:50

Milanovic je potpuno u pravu-rat je nastavljen drugim sredstvima.Ali mi nazalost vise nemamo cime da se branimo.Nasa obavestajna sluzba je razorena a vojska razoruzana i zatrovana defetizmom. Takvim ljudima kao sto su Milanovic i Binel srpski narod trebalo bi da se dostojno oduzi kad vec to nije nasla za shodno drzava i njeni funkcioneri.

Pedja

02.04.2008. 05:58

Drago mi je da je napravljen intervju sa Milanovicem, koristim priliku ako prati internet da ga srdacno pozdravim i podsetim nasih nezaboravnih Haskih dana...

ojk

02.04.2008. 09:24

samo gluvi i slepi ili teski politicki profiteri i manipulanti(lazni evropejci) nece da cuju ovog sposobnog coveka, a nadasve srpskog patriotu,a ne profitera.cudan smo mi narod sa mnogo prodanih dusa.ovaj intervju bi trebalo stampati u neogranicenom broju i podeliti gradjanima kako bi i oni polu opredeljeni ili neopredeljeni shvatili gde se nalazimo i sta nas ceka u evropi.za one druge ni ovo ne vredi da citaju jer njihovi bolesni ili profiterski ,sitnosopstvenicki umovi ne bi ni shvatili ni prihvatili

Slavisa Milosevic

02.04.2008. 09:56

Da je ovaj covek na zapadu, ne bi znao sta bi imao. Ovako poslali su ga u penziju. Po cijem nalogu. Mozda se Solana za to zalozio, jer je i onako na stalnoj vezi sa Tadicem.

ana

02.04.2008. 10:28

Koje lupetanje! A i novinar koji je radio intervju ,potkovan je nema sta!!!!!

Goran

02.04.2008. 11:10

Praktično, vaš sagovornik iznosi detalje dešavanja koji su uglavnom poznati iz dostupne, objavljene literature. Najznačajnije u članku je to što se potvrđuje da najmoćniji vojni savez nije ostvario zadane ciljeve, koji su bili imperativ vojne kampanje. Poznato je da vuk kada uhvati ovcu za vrat ne ispušta plen. Srbija je trenutno posednuta sa oko 18.000 ljudi zaposlenih u raznoraznim organizacijama za pružanje pomoći i nevladinim organizacijama-a u stvari to su pripremne snage sledeće kampanje. Pitanje koje je od životne važnosti za građane Srbije je DA LI ĆE POLITIČKE SNAGE NA VLASTI USPETI DA TRANSFORMIŠU ODNOSE SA NATO-om, tako da se izbegne sledeća vojna kampanja. Jer bitan uslov za veliki nastup NATO-a na istok nije ispunjen. Baš isto kao 1813, 1914,1941. Ista predstava, drugi glumci.

Srbin-Poljska

02.04.2008. 11:21

Veliko hvala! Zadnji redovi daju mnogo do razmisljanja. Ciljevi NATO nisu ostvareni, time verovatno i pojedini ciljevi eksponiranih antisrpskih drżava. A mi kao da namerno ulazimo u sve veci unutraśnji rascep. Kao śto nitko nije verovao u bombardovanje Srbije (i mogli Vas proglasiti ludakom), tako i sada je van svake pameti, unakrsna paljba najviśih drźavnih organa. Kako na to Rusija gleda? Pa gde je septembar i zasedanje OUN kada mi ne znamo posle maja gde idemo!

serRock

02.04.2008. 12:00

posto nema dobrih diplomata u srbiji mozemo barem da se hvalimo vrhunskim obavestajcima. Svaka cast pukovnice. Slava vama i vasoj porodici.

Veljko

02.04.2008. 12:57

Clanak je interesantan za procitati pa i onima koji se i sada ili su se u proslosti bavili sa slicnim poslom.Svakako da kod ljudi koji nisu u tu oblas ukljucani to stvara veliko intetesovanje. Licno sam napustio bivsu YU sa porodicom, ali uvek zelim da cujem sta se u mojoj bivsoj domovini desava nesto progresivno, i raduju me uspesi, ali vidim da ono sto je u ovom intervju napisano ipak nije stigo do pravih usiju, tj. onih koji shvataju situaciju ozbiljno. Mozda nije tako crno, jer i Rusija pokazuje interes za svoje uticajne sfere delovanja, pa pretpostavljam da nece bas dozvoliti toliku blizinu svojem teritoriju,ali se bojim na kraju da nebih mi Srbi kao i uvek ratovali za nekog treceg.

Dejan iz Pariza

02.04.2008. 17:42

to su isti politicari, koji su pre prvog svetskog rata, negirali tvrdnje naseg generala, ne secam se koji, kad je isao u Hrvatski deo Austro-Hugarske teritorije i covek je video da sa hrvatima nemamo nista zajednicko, a nas Kralj nije hteo da veruje, cak je i rekao " sa njim cemo dobiti propast" i to se desilo 1941 u Jasenovcu. Tako je i danas.

exof

02.04.2008. 18:23

Јова Милановић као прави обавештајац,није рекао ништа што би прелазило у оквире сензационализма и самохвалисања.Таман толиоко да се зна да и Србија нешто може да уради.Наравно да за оно шта је урадио,није адекватно награђен.Једно време до одласка у пензију је био Начелник Управе за међународну војну сарадњу у Министрству одбране.Наравно да је као и највећи број часних Српских официра,склоњен и пензионисан.Нисам сигуран да ли је то било у време Тадић или нешто пре.Највероватније по захтеву Њихових *западних пријатеља* и да се *ослободи место* за Здравка Поноша,који је до одласка у Генералштаб Војске СЦГ,био начелник Управе за међународну војну сарадњу у Министрству одбране.Поредити Јову Милановића и Поноша је неозбиљно и немогуће.Али у овој држави све је могуће.Понош за три године (од 2003 -2006)доби три чина од којих два генералска,и сада жари и пали у Војсци Србије, а Јова Милановић проводи пензионерске дане са пензијом на нивоу садашње плате мајора Војске Србије,можда и мањом.

Pajo

02.04.2008. 19:24

Svaka čast čestitom ljudini i Novosttima koje su objavile ovu herojsku priču. A danas opet slušamo političare koji žele u Nato. Pa to je isto kao da smo se posle Drugog svetskog rata stavili pod komandu Nemačke vojske, ili posle Prvog svetskog rada pod Austrougasku. Bruka i sramota. Pakt sa neprijateljima, dobar naziv za novi akcioni film.

ikiriki

02.04.2008. 20:26

Najzad nesto realno da procitam o NATO-u i krizi u Srbiji, kao i ciljevima agresije. Nazalost, kraj agresiji nije ni na vidiku samo se odvija drugim sredstvima i metodama a nas narod kao da je otupeo i nista ne vidi. Mozda su mnogima nade u bolji zivot izneverene ali se stide da to priznaju pa trpe jer ih je sramota sto su bili tako naivni i poverovali u sarene laze bas kao sto se deca varaju. Mnogo mi je zao zbog toga.

Drinko

02.04.2008. 21:16

Није први пут да надлежни не слушају обавештајце. Сетимо се Зоргеа и других. Разлог за неслушање је чињеница да су обавештајци душа сваке државе (то је оно што би надлежни хтели да буду). Када уништите обавештајну и контраобавештајну службу државе више нема. Постоје само политичари петлићи, шепуре се, не мош им прићи. А и који ће нам?

Alex vrnjacki

02.04.2008. 21:21

Potvrdjuje se ono sto se i pre znalo. Napad na ovu ponosnu zemlju je bio unapred planiran! Ja neznam sta smo mogli da uradimo i da ga izbegnemo. Svaka cast tadasnjoj vojsci. Narod koji ne hrani svoju, hranice tudju vojsku! Pozdrav autoru clanka.

Milan

02.04.2008. 21:42

Postovani, Zamolio bih Vas da mi ,na neki nacin,omogucite kontakt sa g-dinom generalom Milanovicem,bilo to putem e-maila ili telefonski.Naime,ja sam predsjednik "Udruzenja zrtava NATO bombardovanja Murine 1999 godine",pa me interesuju i detalji oko bombardovanja ovog mjesta,naravno ukoliko ima kakvih saznanja. S postovanjem!

Niko

03.04.2008. 03:53

Svaka cast pukovnice . Pozdravi Francuskog majora.Ljudi je uvek bilo i bice.NATO ce se na prvu ozbiljnu krizu raspasti ,a tu krizu ce im dati Rusi i Kina sve su prilike.Istorija se ponavlja .

Zika Promajic

03.04.2008. 05:11

Neosporno je da je general Milanovic zuzetan vojni strucnjak i poznavalac veoma teskih (ne)prilika u koju je Srbija zapala. Nisam bas siguran da li ga o svemu tome konsultuje politicki vrh Srbije. Oni imaju daleko "korisnija" posla.

Pera

03.04.2008. 11:12

Sve mi se cini da je Milanovic ruski spijun u Srbiji. Koliko li je jos takvih u Vojsci.

banjaluka

03.04.2008. 12:47

pozdrav za sve one koji na pametan,castan nacin,hrbro brane interese srba i srpskog naroda na podrucju balkana,srpstvo je vjecno..

komunista

03.04.2008. 14:21

Svaka cast! Jos jednom Titova skola na delu.Samo nije mi jasno,jel ove danasnje diplomate ne mogu ili nece da zavrse tu skolu?Ako je ovo prvo ima skola za retardiranu decu ometenu u razvoju,a ako je ovo drugo,onda se zna sta je u pitanju i ima resenje i za taj problem.

Drug Tito

03.04.2008. 15:55

Druze generale, vrlo dobro, sluzimo narodu! Vidi se, stara skola. Malo ja takvih ljudi ostalo....

Milco

03.04.2008. 21:46

Sada se vidi da je demokratija usla na prljav nacin - pocevsi od Milosevica pa do danas - samo raj za kapitaliste (inostrane) a prosti ljudi, rodoljubi - u penziju. Meni je cudno da narod Serbski ne reagira na sve ovo, uvati posranu motku, izlupa sve ove demokrate i mars na rad u Nemacku! Srbiju treba braniti ljudima kao sto je ovaj g-din!!!! Milco iz Izraela

Filip

03.04.2008. 23:27

Hvala ti boze. Pa ja to govorim odavno. Kada sam cuo kako u januaru 1999. stizu americki brodovi, zna se sa kakvim tovarom, bilo mi je jasno koliko je sati, da je akcija placena i da je vise nista nece zaustaviti.Govorio sam i da je ovaj rat samo promenio oblik i da nije jos gotov.A koliko puta sam bio cenzurisan.Nemam nista protiv privatizacije, to je OK ali moramo da shvatimo da svako cuva svoj kapital i da forsiramo koliko je god moguce sto vise razlicitih zemalja da ulazu kod nas.Ne smemo ni u kom slucaju da dozvolimo da nas Zapad okupira i sa svojim kapitalom i da zavisimo samo od njih.Mislim da je ovo jasno. U ostalom svaka manja drzavica na Zapadu radi tako.Ako dozvolimo da vlasnici kapitala budu sa iste strane sveta, pa onda smo im dozvolili da nam odrede i licni dohodak i pravila igre, tek smo onda nabrljali.Samo sam pratio sta se dogadja oko mene i uz malo logike bilo mi je mnogo toga jasnije, i bez spijunaze. Od srca hvala za ovaj clanak.

djole

04.04.2008. 09:21

pozdrav generalu i njegovoj familiji,takodje zelim a pozdravim naseg prijatelja francuza koje smo imali u prvim ratovima za saveznike

MiRa

04.04.2008. 15:24

I sta sad "demokratama" nije jasno??? Sta nije jasno zaslepljenim evro- i NATO-ljupcima u narodu??? Pa i vrapci znaju o cemu se radi, jer ako je u ovo neko sumnjao 1998, 1999 a narocito do pre nesto vise od mesec dana - sad valjda svi vide da rat protiv Srbije nikad nije prestao, samo je menjao oblik.

Zoran

04.04.2008. 15:56

Milanoviću svaka Vam čast i veliko hvala za sve što ste učinili za Srbiju.

Hrvoje

04.04.2008. 21:25

I tako je Srbija pobijedila Ameriku, NATO, zadržala Crnu Goru u Smrdoslaviji i ne samo da je očuvala Kosovo nego se još i proširila. E jeste pušioničari, svaki poraz je pobjeda. Na čemu ste?

lids

04.04.2008. 22:29

Svaka cast generalu a i svakom postenom Srbinu koji je sebe izlozio opasnosti za nasu buducnost.Jos mnogo cemo prepricavati price i bombardovanju sporeta prekrivenih ceradama ali sada imamo i ime koje ide sa tom pricom. Legenda.!

Goran

06.04.2008. 00:08

A kako smo dosli do toga da nam NATO rusi zemlju, jos jedna svetska zavera protiv NAS Srba.

Kamparela

06.04.2008. 10:44

E moj Hrvoje ....partija još traje...pročitaj Bibliju Jovanovo otkrovenje knjiga 1 i 2. Ovo je 7516 god. ili 2008 posle Hrista.....čitaj,čitaj možda ćeš nešto razlučiti.Mora svaka zverka da pokaže trag a dragi BOG će razrezati svima pa i nama.....svima po zasluzi.

hasan

06.04.2008. 12:06

Sve je mahom poznato, pai i sfera licne spekulacije o "doktrinama" NATO. Obratite paznju na ogromnu protivrecnost i sve je jasno koliko je ova prica vredna procitati a kamoli za nesto ozbiljnije.

edin

06.04.2008. 12:48

bogami kako god ali oni su vas i ,,pohlupali,, sa raketama a i kako se vidi usli su pjesadijom na kosovo i baze napravili,kako god z**bali su vas.

milos radovan karadzic

06.04.2008. 15:18

Da nam Bog da vise ljudi kao Jovan-neka vas Bog cuva zajedno sa svim Srpskim generalima i politicarima koji su sprecili pokolj Srba u Bosni. Nadam se da ce jednog dana Srbija sa ponosom da spominje ime Jovana, Radovana, Ratka i ostalih Srpskih junaka. Teska vremena prestoje za Srbiju, nadam se da cemo znati da MUDRO odigramo da ne strada Srpska mladost, jer bez mladosti nema ni buducnosti Iz daleke i hladne Kanade pozdrav Srpskim junacima

doors

06.04.2008. 19:30

Srbijo nemojte molim vas o nekim vojnim doktrinama...... Znate li ono sta se govori u susjednoj vam drzavi BiH: Sacuvaj me boze Hrvatske kulture i Srpskoga junastva... Bosna vorever zemlja sevdaha i dobrih ljudi.

@doors

07.04.2008. 10:38

Босна није никад била сусједна држава нити ће кад бити. "Воревер" је била само географија у туђој царевини. Ни сада севдалије не владају у њој иако су пробали све начине заједно са Натом и Ал Каидом. Колико су "добри људи " у њој , нагледали смо се. Ево читај овог вашег из Сребренице како описује херојска дјела Орића и банде, па ако још мислиш да живиш у земљи добрих људи гдје ти је Орић комшија, мијењај дрогу, ова ти јако шкоди.

doors

07.04.2008. 12:31

Odgovor za ovog papka "nazija": kreni za BiH bez pasosa pa ces k...c proci, i vidi koja je zastava na granici pa mi javi, toliko. Hvala.

CIKA DRZA MIHAJLOVIC II

07.04.2008. 14:24

Mante se braco Rusa,nikad nam nisu pomogli gori su od amera. Ne trba se sa rogatim bosti vec ga treba nadmudriti. MUDROST SPAS ZA NAS

mitovi i legende

07.04.2008. 15:12

Paaaa,bogami NATO s***a Srbiju za 70 i kusur dana,sa samo jednim izgubljenim avionom,bez pjesadije i bez ijednog izgubljenog vojnika.I jos kad se doda sadasnja vojna moc Srbije...Zalosno!

KGB

07.04.2008. 19:13

Dobar naslov i izvanredan tekst...Dobro je da je srpski spijun provalio NATO ali zalosno je sto su NATO spijuni provalili Srbiju!Tako,ovo je samo marginalna pobeda srpskog spijuna...

Stefan

07.04.2008. 22:10

Holbruk je na svakom koraku pretio intervencijom Milosevicu i ucenjivao ga i nije tacno da Milosevic nije ocekivao i nije znao za vojnu intervenciju,.To je bilo svkome jasno,ako odbijes plan u Rambujeu,da cemo biti bomardovani.

za @doors-a

08.04.2008. 10:22

који се фура на "хорса": босански клеронацисти и сарајевски јалијаши немају никакву власт у двије трећине те твоје"државе". Тај столњак кога ти зовеш заставом се не види ни у пола федерације,нити у Републици Српској. Твоји "добри људи" и севдалије глуме фикусе у скупштини РС. Какви пасоши на граници? Јеси ли ти путовао кад у Србију или Хрватску?

ana ilic

01.06.2012. 00:50

ovo je odgovor za doorsprvo,nemoj da vredjas ovog coveka koji toliko toga zna i toliko je toga video da ti ne bi to video i cuo ni da zivis dva zivota.a drugoKOGA BOLI UVO STA PIJANE BUDALE U BIH PRICAJU PO KAFANAMAi sam si verovatno kafana tip