Apelacioni sud u Beogradu preinačio je osuđujuću presudu i pravosnažno je oslobodio od optužbi vlasnika firme "Tehnomenadžer" Mileta Svetozarevića i direktora firme "Grading SS" Stevana Stevanovića od optužbi da su odgovorni za nesreću na gradilištu u kojoj su 2011. godine život izgubila četiri radnika u zemunskom naselju Kalvarija.


Istom odlukom koja je danas objavljena na sajtu suda, potvrđena je oslobađajuća presuda za poslovođu gradilišta Nedeljka Ilića.

Ovom presudom preinačena je prvostepena presuda Višeg suda u delu u kom su Stevanović i Svetozarević bili osuđeni zbog krivičnih dela - teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim delom nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova na četiri, odnosno šest godina zatvora.


PROČITAJTE JOŠ: Slučaj Kalvarija: Otac nastradalog optužio poslovođe

U pomenutoj tragediji život su izgubili radnici Milan Brajenović, Dušan Kadrijević, Vladimir Vasić i Nikola Knežević, kada su se tone zemlje obrušile na njih dok su radili na sanaciji.

Optužnicom Višeg javnog tužioca u Beogradu Svetozareviću i Stevanoviću je bilo stavljeno na teret da od 26. do 29. septembra 2011. godine, u Beogradu, kao odgovorna lica za rukovođenje i izvođenje građevinskim radovima nisu pristupili po propisima i opšte priznatim tehničkim pravilima i time su izazvali opasnost za život i telo ljudi, usled čega su život izgubili četiri lica, dok je jedno lice zadobilo teške telesne povrede.

Po nalaženju Apelacionog suda, nije dokazano da su okrivljeni preduzeli radnje izvršenja krivičnog dela na način kako je to opisano optužnicom.


PROČITAJTE JOŠ: Zemun: Kalvariji preti nova tragedija

Sud je dodao da je nesumnjivo da su okrivljenima eventualno mogle biti stavljene na teret isključivo odredbe Zakona o planiranju i izgradnji koje se tiču izvođača radova, jer su njihova preduzeća upravo to svojstvo u obavljanju ovog posla imala, ali nikako i odredbe koje se tiču odgovornog izvođača radova, jer su njima definisana prava i obaveze potpuno drugih lica.

Sa druge strane, Apelacioni sud smatra da osnovna obaveza okrivljenih u ovom postupku nije bila testirana od strane javnog tužioca u optužnici.

Naime, okrivljeni su kao odgovorna lica u svojim preduzećima koja su izvođači radova bili dužni da u konkretnom slučaju na gradilištu odrede, odnosno imenuju odgovornog izvođača radova koji mora imati odgovarajuću stručnu spremu i koji je u mogućnosti da rukovodi građenjem objekta odnosno izvođenjem radova.

"Ovo lice bi, prema Zakonu, upravo bilo odgovorno za one radnje i propuste koji su okrivljenima koji nisu imali to svojstvo, optužnicom javnog tužioca stavljeni na teret. Iz spisa predmeta proizlazi da je Stevanović imenovao odgovornog izvođača radova B. Ð, ali da ga je faktički udaljio sa gradilišta 12. septembra 2011. godine ostavivši u tom svojstvu trećeokrivljenog koji nije imao odgovarajuće stručne kvalifikacije. B.Ð. se vratio na gradilište 28. i 29. septembra 2011. godine, pri čemu mu je Stevanović rekao da ostane na gradilištu, ali da isključivo vodi računa o pletenju gabiona i da se ne meša u postavljanje gabiona niti u iskop, a on optužnicom javnog tužioca nije obuhvaćen", navodi se u odluci suda.

Svetozarević ni u jednom trenutku nije postavio odgovornog izvođača radova na gradilištu, dodao je sud i napomenuo da se eventualni propust okrivljenih mogao tražiti u nepostavljanju odgovornog izvođača radova što je bila njihova obaveza, ili pak u kršenju neke druge odredbe Zakona kojim su regulisane obaveze izvođača radova.

Takođe, elementi za odgovornost ovih lica saglasno činjeničnom stanju utvrđenom u postupku, eventualno su mogli biti traženi i u podstrekavanju lica koja su radove izvodili na činjenje suprotno nalozima stručnog nadzora, dodao je sud.

"Međutim, ni prvostepeni, a ni Apelacioni sud nisu bili u mogućnosti da odlučuju u ovom pravcu, imajući na umu da su bili limitirani optužnicom javnog tužioca koja je okrivljenima stavljala na teret drugačije radnje", zaključio je Apelacioni sud.