Merkator Grupa uspešno završila refinansiranje kredita kompanije Merkator-S u Srbiji

23. 01. 2020. u 17:32

Меркатор Група успешно завршила рефинансирање кредита компаније Меркатор-С у Србији
Merkator Grupa je uspešno završila refinansiranje kredita kompanije Merkator-S, koji je uzet 2014. godine, a koji bi dospeo bi u martu, ove godine

Merkator Grupa je uspešno završila refinansiranje kredita kompanije Merkator-S, koji je uzet 2014. godine, a koji bi dospeo bi u martu, ove godine.

Postupak refinansiranja pokrenut je u septembru 2019. godine. Pregovori su vođeni sa 59 potencijalnih partnera što govori o velikom poverenju banaka u rezultate i pozitivne trendove u poslovanju Merkator Grupe u poslednje dve godine. Nakon nekoliko prezentacija u Beogradu i Londonu, u poslednjoj fazi pregovora o refinansiranju stigle su četiri ponude. Menadžment Merkator Grupe i kompanije Merkator-S dogovorili su znatno povoljnije uslove finansiranja, što je veoma važan temelj za dalji razvoj Merkatora u Srbiji. Vrednost ugovora o refinansiranju, potpisanog sa najboljim ponuđačem – AIK bankom, iznosi 90 miliona evra.

Ugovor podrazumeva refinansiranje kredita kompaniji Merkator-S, kao i refinansiranje kratkoročnih obaveza te kompanije. Na taj način će jačati struktura kapitala kompanije Merkator-S i poboljšati likvidnost u narednih pet godina. U budućnosti, Merkator Grupa i njena kompanije moći će još više da ulažu u modernizaciju i širenje svoje poslovne mreže i obezbede nove logističke kapacitete.

„Merkator grupa će nastaviti da sa uspehom sprovodi svoju strategiju razvoja i dalje intezivno raditi na smanjenju duga i obezbeđivanju povoljnih uslova za refinansiranje preostalog duga Merkator Grupe. S druge strane, za razvoj Merkator Grupe važno je i njeno prenošenje u Fortenovu, jer je stabilno vlasništvo ključan uslov za dalji razvoj najveće slovenačke i regionalne kompanije za maloprodaju“, istakao je Tomislav Čizmć, predsednik Uprave Merkator Grupe.

(PR)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije